ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής H1299R του παράγοντα πήξης αίματος V (FV, Factor V-R2 mutation)

Γενικές πληροφορίες Η σημειακή μετάλλαξη (A4070G ή H1299R) του παράγοντα πήξης αίματος V (FV)…

READ MORE

Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού L33P (HPA-1) του γονιδίου της γλυκοπρωτεΐνης GPIIIa (HPA-1 mutation)

Γενικές πληροφορίες Το GPIIIa (HPA-1) είναι πολυμορφικό αντιγόνο της επιφάνειας των αιμοπεταλίων. Ο γονότυπος…

READ MORE

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής V34L του παράγοντα πήξης αίματος XIII (FXIII, Factor XIII mutation)

Γενικές πληροφορίες Ο παράγοντας XIII είναι ένα ένζυμο του συστήματος πήξης, το οποίο χρησιμεύει…

READ MORE

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής R3500Q του γονιδίου ApoB (ApoB gene mutation)

Γενικές πληροφορίες Οι απολιποπρωτεΐνες είναι πρωτεϊνες που δεσμεύουν λιπίδια (λίπος, χοληστερόλη) σχηματίζοντας λιποπρωτεϊνες, απαραίτητες…

READ MORE

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής -455G>A του γονιδίου του β-ινωδογόνου (β-fibrinogen gene mutation)

Γενικές πληροφορίες Η μετάλλαξη -455G>A σε ετεροζυγωτία ή ομοζυγωτία έχει συσχετιστεί με αύξηση των…

READ MORE

Μοριακή ανίχνευση των πολυμορφισμών I/D του γονιδίου της αγγειοτενσίνης (ACE gene mutation)

Γενικές πληροφορίες Οι αγγειοτενσίνες είναι πεπτίδια που λειτουργούν ως αγγειοσυσπαστικοί παράγοντες. Τα άτομα που…

READ MORE

Μοριακή ανίχνευση οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας (FH - Familial Hpercholesterolemia)

Η Υπερχοληστερολαιμία (Hypercholesterolemia) και ειδικά η Οικογενής μορφή αυτής (Familial Hyperocholesterolemia, FH), είναι μια…

READ MORE

Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών με υγρή χρωματογραφία - φασματογραφία μάζας σε σειρά (UHPLC – MS/MS)

Οι ακυλοκαρνιτίνες είναι μια ακετυλιωμένη μορφή της L-καρνιτίνης που παράγεται υσιολογικά από τον ανθρώπινο…

READ MORE

Διαλυτός Υποδοχέας Τρανσφερίνης

READ MORE

Eρυθροποιητίνη (Erythropoietin)

READ MORE