ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo
Προσδιορισμός του cPSA στον ορό

Η τεχνολογία των μικροσυστοιχιών στην προσέγγιση των αιματολογικών διαταραχών

Στις αιματολογικές διαταραχές, η ανίχνευση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι πολύ σημαντική και παρέχει πληροφορίες (διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές) κρίσιμες για την κατάλληλη διαχείριση του ασθενούς. Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αρκετά συχνές (60-85%) στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Κλωνικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορούν να ανιχνευθούν σε περίπου 50% των ασθενών με de novo μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και σε άνω του 90% των ασθενών με μυελοειδή νεοπλάσματα που σχετίζονται με τη θεραπεία. Στην οξεία μυελογενή λευχαιμία με αλλαγές που σχετίζονται με μυελοδυσπλασία εμφανίζονται χρωμοσωμικές ανωμαλίες παρόμοιες με αυτές στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Παρόλο που πολλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αρκετά μεγάλες σε μέγεθος ώστε μπορούν να ανιχνευθούν με τις συμβατικές αναλύσεις, άλλες είναι μικρότερες και κάτω από το όριο ανάλυσης και οι συμβατικές τεχνικές δεν μπορούν να τις ανιχνεύσουν.

H μοριακή χρωμοσωμική ανάλυση με μικροσυστοιχίες (Chromosomal Microarray Analysis, CMA) είναι μια μέθοδος υψηλής ευκρίνειας, η χρήση της οποίας βελτιώνει τη διαγνωστική απόδοση στην αναγνώριση γενετικών αλλαγών που δεν ανιχνεύονται από τις συμβατικές χρωμοσωμικές αναλύσεις ή τους ελέγχους με την μέθοδο FISH. Η τεχνολογία μικροσυστοιχίας AFFYMETRIX CytoScan HD περιλαμβάνει τη χρήση 6.876.796 ιχνηθετών (probes), 1.953.246 μη πολυμορφικών δεικτών και 743.304 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) δεικτών και ανιχνεύει αλλαγές του αριθμού των αντιγράφων (copy number changes) και περιοχές αντιγραφή-ουδέτερης απώλειας ετεροζυγωτίας (regions of copy-neutral loss of heterozygosity). Η μέθοδος των μικροσυστοιχιών είναι κατάλληλη για την ανίχνευση ελλείψεων και διπλασιασμών στα χρωμοσώματα σε όλη την έκταση του γονιδιώματος σε ανάλυση ίση με 30 έως 60 kb.

Στα περιστατικά αιματολογικών διαταραχών, η ανάλυση μικροσυστοιχιών σε δείγματα μυελού των οστών μπορεί να καθορίσει το μέγεθος, το ακριβές σημείο και το γονιδιακό περιεχόμενο της αλλαγής καταδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των ανωμαλιών. Επίσης, μπορεί να καθορίσει εάν φαινομενικά ισορροπημένες χρωμοσωμικές αναδιατάξεις που ανιχνεύονται με συμβατικές αναλύσεις έχουν κρυφές ανισορροπίες καθώς και να εκτιμήσει περιοχές αντιγραφή-ουδέτερης απώλειας ετεροζυγωτίας, που είναι κοινή στη νεοπλασία και συχνά καλύπτει ομόζυγες μεταλλάξεις που περιλαμβάνουν ογκοκατασταλτικά γονίδια. Το όριο ανίχνευσης εξαρτάται από το μέγεθος της ανωμαλίας, τον τύπο (έλλειψη ή διπλασιασμός) και την ποιότητα του DNA.

Η ανάλυση μικροσυστοιχειών, η συμβατική κυτταρογενετική και η μέθοδος FISH είναι σε κάποιο βαθμό συμπληρωματικές μέθοδοι. Σε ορισμένα περιστατικά είναι απαραίτητες επιπρόσθετες αναλύσεις με FISH και κλασικό καρυότυπο για την αποσαφήνιση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Η “ανάλυση” εφαρμόζει την τεχνολογία μικροσυστοιχίας AFFYMETRIX CytoScan HD για την ακριβή ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών που σχετίζονται με αιματολογικές διαταραχές καθορίζοντας την διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία τους.

circles2