ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo
Διαβήτης τύπου MODY 2

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori): καλλιέργεια γαστρικού ιστού βιοψίας και δοκιμασία αντιμικροβιακής ευαισθησίας

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα μικροαερόφιλο σπειροειδές βακτήριο, αρνητικό κατά Gram (-), που εντοπίζεται στον στόμαχο και μπορεί να είναι υπεύθυνο χρόνιας γαστρίτιδας, πεπτικού έλκους και σπανιότερα γαστρικής νεοπλασίας.

Η μόλυνση από το συγκεκριμένο βακτήριο (ασυμπτωματική στις περισσότερες περιπτώσεις) προσεγγίζει περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, εμφανιζόμενη κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαιτίας των κακών συνηθειών υγιεινής.

Η διάγνωση της λοίμωξης στους πάσχοντες μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη βοήθεια μη επεμβατικών εργαστηριακών εξετάσεων, όπως η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων στον ορό αίματος και η ανίχνευση βακτηριακού αντιγόνου στα κόπρανα, είτε κατόπιν ιστολογικής εξέτασης και καλλιέργειας ιστού κατόπιν  βιοψίας  κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης.

Η τυπική θεραπευτική αντιμέτωπη των ασθενών, που αποσκοπεί στην εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου και στην αποκατάσταση του γαστρικού έλκους, γνωστή ως “τριπλή θεραπεία”, συνίσταται στην ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη, ραμπεπραζόλη) και δυο αντιβιοτικών, της κλαρυθρομυκίνης και αμοξυκιλλίνης.

Τελευταίως, ο αριθμός των πασχόντων που δεν ανταποκρίνεται στην αντιμικροβιακή θεραπεία εξαιτίας της αντοχής του βακτηριδίου σ’ αυτήν, βαίνει αυξανόμενος.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η δοκιμασία ευαισθησίας του απομονωθέντος ελικοβακτηριδίου, κατόπιν καλλιέργειας του παθολογικού γαστρικού ιστού, σε άλλα αντιβιοτικά ικανά να το εκριζώσουν όπως, η λεβοφλοξασίνη, η μετρονιδαζόλη, η ριφαμπικίνη και η τετρακυκλίνη, κρίνεται αναγκαία.

Στην “ανάλυση” με την χρήση κατάλληλων καλλιεργητικών υλικών και την εφαρμογή εξειδικευμένου επιστημονικού πρωτοκόλλου, έχουμε την δυνατότητα απομόνωσης του βακτηρίου και της δοκιμασίας ευαισθησίας αυτού στα προαναφερθέντα αντιβιοτικά, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή επιτροπή για τις δοκιμές αντιμικροβιακής ευαισθησίας (EUCAST). Σημείωση: για λεπτομέρειες συντήρησης και αποστολής του δείγματος επικοινωνήστε με το τμήμα μικροβιολογίας της εταιρείας.

circles2