ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

NAIT: Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία

Η νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία (NAIT) είναι η πιο συχνή αιτία θρομβοπενίας σε ένα κατά τα άλλα υγιές νεογνό. Η συχνότητά της είναι 1 στις 1.000-2.000 γεννήσεις. Η νόσος προκαλείται από αντισώματα τα οποία παράγονται στη μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης και είναι ειδικά έναντι αντιγόνου, πατρικής προέλευσης, στην επιφάνεια των εμβρυικών αιμοπεταλίων (Human Platelet Antigen, HPA). Αυτά τα μητρικά αλλοαντισώματα περνούν μέσω του πλακούντα στο έμβρυο και καταστρέφουν τα αιμοπετάλια του εμβρύου. Τα πιο συνήθη υπεύθυνα αντιγόνα για τη νόσο είναι τα HPA-1a και HPA-5b.

Πολλές περιπτώσεις NAIT είναι ήπιες, παρουσιάζοντας μόνο δερματικές εκδηλώσεις, όπως πετέχειες και πορφύρα. Χωρίς κάποια παρέμβαση, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να υποχωρήσουν μέσα σε 2 εβδομάδες από τη γέννηση.

Όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί σοβαρή θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων <50.000/µL), με αποτέλεσμα ενδοκρανιακή αιμορραγία ή ακόμα και βρεφικό θάνατο, αν και οι σοβαρές αιμορραγίες είναι ασυνήθεις.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να διαγνώσουν τη νόσο NAIT στα νεογνά και να καθορίσουν τον κίνδυνο σε μελλοντικές κυήσεις. Η κυτταρομετρία ροής είναι μια γρήγορη και ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης των αντισωμάτων στο αίμα της μητέρας που έχουν παραχθεί έναντι του πατρικού αντιγόνου.

Η νόσος NAIT μπορεί να εμφανιστεί σε πρώτες και/ή σε επόμενες κυήσεις. Μετά τη διάγνωση, οι επόμενες κυήσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται και να χορηγηθεί προγεννητικά θεραπεία, ώστε να αποφευχθούν οι αιμορραγικές επιπλοκές.

Βιβλιογραφία

1. Espinoza JP, Caradeux J, Norwitz ER, et al. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia. Rev Obstet Gynecol. 2013;6(1):e15-e21.

2. Norton T, Newberry D, Jnah A. Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: A Concise Review. Adv Neonatal Care. 2021;21(2):115-121.

3. Peterson JA, McFarland JG, Curtis BR, et al. Neonatal alloimmune thrombocytopenia: pathogenesis, diagnosis and management. Br J Haematol. 2013;161(1):3-14.

4. Winkelhorst D, Oepkes D, Lopriore E. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: evidence based antenatal and postnatal management strategies. Expert Rev Hematol. 2017;10(8):729-737.

circles2