ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Νατριουρητικό πεπτίδιο NT-proBNP – Για τη διάγνωση και παρακολούθηση της καρδιακής ανεπάρκειας

Η καρδιακή ανεπάρκεια (HF) είναι μια  παθοφυσιολογική κατάσταση, κατά την οποία, η καρδιά αποτυγχάνει να αντλεί και να μεταφέρει το αίμα στους ιστούς σύμφωνα με τον ρυθμό που απαιτεί ο μεταβολισμός τους. 

Είναι  ένα  “σύνδρομο” απειλητικό  για τη ζωή   που σήμερα πλήττει περισσότερα από 60 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή θνησιμότητα και ως εκ τούτου, η έγκαιρη διάγνωση (η οποία είναι δύσκολη) και η σωστή μακροχρόνια παρακολούθηση αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στη μείωση αυτής καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, της έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης, συμβάλει ο προσδιορισμός των νατριουρητικών πεπτιδίων. 

Τα νατριουρητικά πεπτίδια (κολπικό νατριουρητικό  πεπτίδιο ANP, νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου B BNP και τύπου C CNP) είναι μια οικογένεια πεπτιδίων με ορμονική δράση και κοινά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς και αποδεδειγμένη κλινική σπουδαιότητα στον έλεγχο του καρδιαγγειακού συστήματος. Παράγονται στην καρδιά (κόλπους και κοιλίες) σε καταστάσεις καρδιακής ανεπάρκειας, ιδιοπαθούς μυοκαρδιοπάθειας, βαλβιδοπάθειας,  ισχαιμικής βλάβης ή και αρρυθμίας (κολπική μαρμαρυγή). Τα επίπεδά τους στο αίμα είναι ευθέως ανάλογα της βαρύτητας της υποκείμενης βλάβης, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται ως δείκτες πρόγνωσης, διάγνωσης αλλά και παρακολούθησης της θεραπευτικής αγωγής.

Το NT-proBNP  (αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου), βιολογικά ανενεργό μόριο, είναι ένα εκ των δυο πεπτιδίων που προκύπτουν κατά την ενζυμική διάσπαση του πρόδρομου πεπτιδίου  proBNP που εκκρίνεται κυρίως από την αριστερή κοιλία.  Το άλλο πεπτίδιο που προκύπτει είναι το βιολογικά ενεργό BNP.  Τα συγκεκριμένα πεπτίδια  ελευθερώνονται σε ίσες ποσότητες στην κυκλοφορία και είναι εξίσου σημαντικά  για την διάγνωση και την παρακολούθηση της καρδιακής ανεπαρκείας. Το γεγονός  όμως ότι ο χρόνος ημίσειας ζωής του NT-proBNP είναι μεγαλύτερος, καθώς επίσης  και το ότι οι  τιμές μέτρησής του δεν επηρεάζονται από την λήψη φαρμακευτικής αγωγής, το καθιστούν προτιμητέο  στην κλινική πράξη. 

Παρατηρήσεις: εξαιτίας του ότι, η καρδιακή λειτουργία μεταβάλλεται με την αύξηση της ηλικίας, οι εργαστηριακές τιμές του NT-proBNP πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση και με αυτήν.

circles2