ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo
Έλεγχος μικροδορυφορικής αστάθειας MSI

Έλεγχος μικροδορυφορικής αστάθειας MSI

Η μικροδορυφορική αστάθεια (Microsatellite instability, MSI) είναι οι πολυάριθμες αλλαγές στις μικρές, επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA που καλούνται μικροδορυφόροι και είναι αποτέλεσμα βλάβης στο μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA (MMR). Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται σε ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως σε αυτόν του παχέος εντέρου. Η μειωμένη λειτουργία του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA είναι βασικός παράγοντας στην ογκογένεση και μπορεί να εμφανιστεί σποραδικά ή ως αποτέλεσμα κληρονομικής προδιάθεσης καρκίνου που ονομάζεται σύνδρομο Lynch (κληρονομικός, μη-πολυποδικός ορθοκολικός καρκίνος). Μικροδορυφορική αστάθεια παρατηρείται σε ποσοστό 15% των καρκίνων του εντέρου.

Η αξιολόγηση του MSI είναι πολύτιμη για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι σε συμπαγείς καρκίνους προχωρημένου σταδίου με μειωμένη λειτουργία του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA (MSI-H) οι ασθενείς είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν σε ανοσοθεραπεία (anti-PD-1). Οι καρκίνοι του παχέος εντέρου με μειωμένη λειτουργία του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA (MSI-H) έχουν σημαντικά καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με εκείνους που διαθέτουν φυσιολογικό μηχανισμό (MSI-L/MSS). Επιπρόσθετα, τα δεδομένα δείχνουν ότι ασθενείς σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ με καρκίνο παχέος εντέρου που χαρακτηρίζεται ως MSI-H μπορεί να μην ωφεληθούν από τη θεραπεία με fluorouracil μόνο ή σε συνδυασμό με leucovorin. Τα ευρήματα αυτά είναι πιθανό να επηρεάσουν τη διαχείριση ασθενών με νόσο σταδίου ΙΙ. Η ανάλυση της μικροδορυφορικής αστάθειας, συνήθως σε συνδυασμό με ανοσοϊστοχημεία μπορεί να παρέχει χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες στο πλαίσιο αξιολόγησης του συνδρόμου Lynch. Η “ανάλυση” προσφέρει τον έλεγχο της μικροδορυφορικής αστάθειας MSI, ο οποίος έχει διαγνωστική αξία για τη διάγνωση του συνδρόμου Lynch καθώς και προγνωστική αξία διότι καρκίνοι με ελαττωματικό MMR (MSI-H) παρουσιάζουν καλύτερη πρόγνωση από εκείνους με φυσιολογικό μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA (MSI-L/MSS).

circles2