ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση Mycobacterium tuberculosis complex και άτυπων Μυκοβακτηρίων

Οι μυκοβακτηριώσεις είναι λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια του γένους Mycobacterium. Η πιο συχνή και σοβαρή εξ αυτών είναι η φυματίωση που προκαλείται από τα βακτήρια του Mycobacterium tuberculosis complex.

 Το  γένος Mycobacterium περιλαμβάνει πολλά είδη που χωρίζονται σε 3 ομάδες:

  1. Mycobacterium tuberculosis complex που περιλαμβάνει τα είδη M. tuberculosis, M. bovis subsp. bovis, M. bovis subsp. caprae, M. bovis  BCG, M. canettii, M. africanum, M. microti, M. pinnipedii
  2. Mycobacterium leprae το οποίο προκαλεί τη λέπρα και
  3. Τα άτυπα Μυκοβακτήρια (M. avium, M. chelonae, M. abscessus complex, M. fortuitum group, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum/M. intracellulare, M. szulgai, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/ulcerans, M. xenopi).

Λόγω της ποικίλης παθογονικότητας ή μη παθογονικότητας μερικών ειδών, απαιτείται η γρήγορη ανίχνευση και ταυτοποίηση των συγκεκριμένων βακτηρίων. Τα άτυπα μυκοβακτήρια ευθύνονται συχνά για χρόνιες μυκοβακτηριώσεις και τα κλινικά συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με το παθογόνο βακτήριο και την άμυνα του ξενιστή.

Για τη Μοριακή ανίχνευση του  Mycobacterium tuberculosis complex  και  άτυπων Μυκοβακτηρίων η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι η εξής: Από το βιολογικό υλικό απομονώνεται DNA, η ποιότητα και ποσότητα του οποίου ελέγχονται φασματοφωτομετρικά. Στη συνέχεια μέρος αυτού πολλαπλασιάζεται επιλεκτικά με εκκινητές που δεσμεύουν ειδικά την περιοχή DNA του Mycobacterium tuberculosis complex  (M. tuberculosis, M. bovis subsp. bovis, M. bovis subsp. caprae, M. bovis  BCG, M. canettii, M. africanum, M. microti, M. pinnipedii), καθώς και των άτυπων Μυκοβακτηρίων (M. avium, M. chelonae, M. abscessus complex, M. fortuitum group, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum/M. intracellulare, M. szulgai, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/ulcerans, M. xenopi). Tο προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) ταυτοποιείται με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού (Strip Assays) με το σύστημα αντιδραστηρίων GenoType CMdirect ver 1.0, HAIN LIFESCIENCE.

circles2