ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ImmunoCAP Allergen Components

Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη προσφέρει τη δυνατότητα για εξατομικευμένο εργαστηριακό έλεγχο για κάθε ασθενή, στο μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των παθήσεων, συνδρόμων και νοσημάτων.

Στον τομέα των αλλεργικών παθήσεων, ο εξειδικευμένος διερευνητικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ανίχνευση των επιπέδων των IgE αντισωμάτων που είναι ειδικά για το κάθε αντιγόνο/αλλεργιογόνο.

Ιστορικά, η πρώτη εργαστηριακή μέθοδος για τις μετρήσεις των ειδικών IgE αντισωμάτων, αποτέλεσε η εξέταση R.A.S.T. (radioallergosorbent test). Για περισσότερα από 50 χρόνια η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιήθηκε ως το επικουρικό εργαλείο διάγνωσης που συνόδευε τα αποτελέσματα των Δερματικών Δοκιμασιών (αλλεργικά τεστ) του Αλλεργιολόγου.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Μοριακής Διάγνωσης, πρόσθεσαν νέες παραμέτρους και προσέφεραν καλύτερες μεθόδους ανίχνευσης και ανάλυσης των συγκεντρώσεων των αλλεργιογονικών εκχυλισμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα προοδευτικά την αντικατάσταση των παλαιοτέρων μεθόδων όπως η R.A.S.T., από τις νεότερες μεθόδους διερεύνησης, όπως είναι η μέθοδος ανοσοφθορισμού με ImmunoCAP και η διερεύνηση με ImmunoCAP Allergen Components.

Τα τελευταία 30 έτη, οι επιστημονικές μελέτες χρησιμοποιούν τη μέθοδο ανοσοφθορισμού με ImmunoCAP, ως μέθοδο αναφοράς (gold standard) στις μετρήσεις τους.

Αποτελούν εξετάσεις της Μοριακής Αλλεργιολογίας και πλέον κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διάγνωση. Παρουσιάζουν σαφή προτερήματα έναντι των Δερματικών Δοκιμασιών, καθώς δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για αναφυλακτική αντίδραση κατά τη διενέργειά τους. Επιπρόσθετα, δεν επηρεάζονται από σημαντικούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία, η κατάσταση της επιδερμίδας, η φαρμακευτική αγωγή και η εγκυμοσύνη. Βοηθούν σημαντικά στη διάκριση περιπτώσεων μεταξύ της ειδικής ευαισθητοποίησης και των αλλεργικών συνδρόμων και μπορούν να προειδοποιούν για τις ενδεχόμενες διασταυρούμενες αντιδραστικότητες μεταξύ των αλλεργιογόνων. Πλέον η δυνατότητα της επιλογής και της εφαρμογής των ειδικών εξετάσεων της Μοριακής Διάγνωσης/Μοριακής Αλλεργιολογίας, παρέχουν στον Αλλεργιολόγο την πολύτιμη ειδική πληροφόρηση με την υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, προκειμένου να τεκμηριώσει επιτυχώς τη διάγνωση και να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία απευαισθητοποίησης (Ανοσοθεραπεία).

circles2