ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Mοριακή ανίχνευση (RT-PCR) και Ποσοτική ανίχνευση (RAPID TEST) Νέου Κοροναϊού (SARS-CoV-2)

Ο Νέος Κοροναϊός (SARS-CoV-2) είναι ένας RNA ιός που ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας μετά από συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Οι κοροναϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κοροναϊούς.

get the
info

circles2

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή. Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή.

Η «Ανάλυση Ιατρική Α.Ε.» εκτελεί με υπευθυνότητα και συνέπεια τη δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε ύποπτα περιστατικά με τη μέθοδο Real Time PCR με αντίστροφη μεταγραφή (Reverse Transcription-PCR, RT-PCR), χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα αντιδραστήρια (CE-IVD) και έχοντας αυτοματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας.

Η λήψη του δείγματος για την εξέταση πραγματοποιείται στο χώρο του ασθενούς, κατόπιν συνεννόησης και ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο υγιεινής και ασφάλειας. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία των ιατρείων του ομίλου μας.

Στα ιατρεία μας πραγματοποιείται η ανάλυση Elecsys SARS-CoV-2 Antigen (Roche Diagnostics) η οποία χρησιμοποιεί μονοκλωνικά αντισώματα που στρέφονται κατά της πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου του SARS-CoV-2, για την ποσοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε δείγματα της ανώτερης αναπνευστικής οδού.

Η ανάλυση Elecsys SARS-CoV-2 Antigen είναι μια ανοσολογική μέθοδος για την in vitro ποσοτική ανίχνευση του αντιγόνου του νουκλεοκαψιδίου του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), σε δείγματα ρινοφαρυγγικού και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος από ασθενείς με σημεία και συμπτώματα ενδεικτικά COVID 19 ή άτομα για τα οποία είναι γνωστή ή πιθανολογούμενη η έκθεση τους στον ιό SARS-CoV-2. Η εξέταση προορίζεται ως βοήθημα στη διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2. Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη εργαστηριακή δοκιμασία αντιγόνου που επιτρέπει τη μείωση του σφάλματος λόγω της αφαίρεσης του χειροκίνητου χειρισμού καθώς και των γρήγορων χρόνων αναστροφής και της υψηλής απόδοσης δοκιμής. Διευκολύνει ακόμη τη συχνή εξέταση ατόμων σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Η δοκιμή Elecsys SARS-CoV-2 Antigen μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση ή σε συνδυασμό με δοκιμές PCR.

Σε κλινικές μελέτες, το τεστ Αντιγόνου Elecsys SARS-CoV-2 έδειξε ευαισθησία 95% σε 200 επιβεβαιωμένα συμπτωματικά άτομα με PCR (η αξιολόγηση της απόδοσης πραγματοποιήθηκε σε συμπτωματικά άτομα με τιμή cobas® SARS-CoV-2 RT-PCR Target 2 Ct <30) και μια εξειδίκευση 99,6% σε 2747 άτομα με αρνητικά συμπτωματικά και διαγνωστικά PCR.

Στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τον έλεγχο της πανδημίας της COVID-19 η ανάπτυξη μεθόδων υψηλής ακρίβειας για την ταχεία αναγνώριση και απομόνωση ασθενών με λοίμωξη από SARS-CoV-2 είναι πολύ σημαντική.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία μπορεί να βοηθήσει στην παροχή ταχύτερης διάγνωσης ενώ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου η δοκιμή PCR είτε είναι περιορισμένη είτε δεν είναι διαθέσιμη, μειώνοντας έτσι τον χρόνο ανακύκλωσης των δειγμάτων.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμή PCR ή να επαναληφθεί (δοκιμή αντιγόνου) μετά από μία έως δύο ημέρες εάν υπάρχουν άλλες κλινικές ενδείξεις υποδεικνύουν μόλυνση από SARS-CoV-2.

Ο ανοσοπροσδιορισμός Elecsys SARS-CoV-2 Antigen εκτελείται στον ανοσολογικό αναλυτή cobas e411 της ROCHE.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία που βασίζεται στην τεχνολογία ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECLIA), εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια, ενώ τα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας μπορούν να παρέχουν αποτελέσματα δοκιμών σε 18 λεπτά για μία μόνο δοκιμή (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος συλλογής, μεταφοράς και προετοιμασίας δείγματος).

Για διαγνωστικούς σκοπούς, τα αποτελέσματα θα πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εξέταση και την παρουσία άλλων ευρημάτων και συμπτωμάτων ενδεικτικών για COVID-19. Τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα κατά την εξέταση δεν αποκλείει την πιθανότητα λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.

Την κρίσιμη αυτή χρονική στιγμή, τα ιατρεία μας έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του ιού SARS-CoV-2.

Για τον έλεγχο πιθανής προηγούμενης λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 σε συμπτωματικούς και σε ασυμπτωματικούς φορείς καθώς και την επιβεβαίωση ανάπτυξης ή μη, ανοσίας στους εμβολιασθέντες, πραγματοποιείται η Ανίχνευση Αντισωμάτων για τη νόσο COVID-19