ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

Η Ανάλυση Ιατρική είναι ένα δίκτυο από υπερσύγχρονα εξοπλισμένα βιοπαθολογικά ιατρεία που, σε συνδυασμό με το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του, συμπληρώνει 28 χρόνια παρουσίας στον χώρο της υγείας.

Προσφέρει, εξειδικευμένες και μη, διαγνωστικές υπηρεσίες, συμμετέχοντας σε καινοτόμα ιατρικά πρωτόκολλα και διεθνή προγράμματα, σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιφανείς επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ιατρεία μας υποστηρίζουν όλες τις κλινικές-ιατρικές ειδικότητες στον τομέα της πρόληψης και της διάγνωσης, παρακολουθώντας σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους και ανανεώνοντας συνεχώς τον εργαστηριακό εξοπλισμό τους.

Η φιλοσοφία μας είναι «πρώτα ο ασθενής, πρώτα ο άνθρωπος». Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο κινείται η εταιρεία μας σε κάθε περιστατικό που καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτό πραγματοποιείται με αξιοπιστία και υπευθυνότητα ακολουθώντας, πάντα, όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με το συνδυασμό των εξής παραμέτρων:

who
we are

circles2

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΑΣ

circles2

• Αυστηρό και καθημερινό ενδο-εργαστηριακό έλεγχο της ευαισθησίας και ειδικότητας των αντιδραστηρίων, με τη χρήση πρότυπων ορών αναγνωρισμένων οίκων.
• Συνεχή έλεγχο καλής λειτουργίας – συντήρηση των οργάνων και συσκευών.
• Τεχνολογική αρτιότητα με διαρκή εκσυγχρονισμό.
• Επαναληπτική εξέταση κάθε δείγματος (διπλά δείγματα).
• Συνεχή και σχολαστικό έλεγχο όλων των παραμέτρων της αναλυτικής διαδικασίας.
• Συμμετοχή σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
• Εξελιγμένο σύστημα καταχώρησης εξετάσεων των ασθενών.
• Συνεχής επιμόρφωση επιστημονικού προσωπικού.
• Αυστηρά κριτήρια για την επιλογή και συνεχή αξιολόγηση των συνεργαζομένων εταιρειών.
• Απόλυτα «ασφαλής» Ρομποτική διακίνηση δειγμάτων (χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή).
• Online επικοινωνία των εργαστηρίων του ομίλου που εξασφαλίζει την ασφάλεια των μετρήσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001. Επιπλέον, έχοντας ως βασική αρχή την διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες της, κατέχει πιστοποιητικό κατά το διεθνές πρότυπο ISO 15189 από το Εθνικό Συστήμα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Τέλος, κατέχει πιστοποιητικό ISO 27001 εφαρμόζοντας ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών.