ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo
Οφθαλμική Γενετική

Οφθαλμική Γενετική – Η συμβολή του Whole Exome DNA Sequencing (WES) στη διάγνωση οφθαλμικών παθήσεων
Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ακόμα και στα πιο περίπλοκα περιστατικά

Οι κληρονομικές ασθένειες του οφθαλμού είναι μια φαινοτυπικά ετερογενής ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προκαλούνται από ελαττωματικά γονίδια και συνήθως οδηγούν σε μη αναστρέψιμη βλάβη.

get the
info

circles2

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οι κληρονομικές οφθαλμικές παθήσεις αποτελούν την πιο συχνή αιτία τύφλωσης και αντιπροσωπεύουν το 50% έως 70% των περιπτώσεων παιδικής τύφλωσης ή σοβαρής απώλειας της όρασης. Το 1/3 των καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) περιλαμβάνει κλινικές περιγραφές που περιέχουν όρους, οι οποίοι αναφέρονται στη δομή ή τη λειτουργία του οφθαλμού και εκατοντάδες αιτιολογικά γονίδια κληρονομικών οφθαλμικών παθήσεων.

Παρόλο που η γενετική διάγνωση είναι σημαντική στην πρόγνωση, την παροχή γενετικής συμβουλευτικής και το σχεδιασμό ειδικής γονιδιακής θεραπείας, η αναγνώριση του υπεύθυνου παραλλαγμένου γονιδίου ανάμεσα σε εκατοντάδες γονίδια παραμένει μια πρόκληση, ειδικά σε ασθενείς με κληρονομικές οφθαλμικές παθήσεις, οι οποίες και εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια αναφορικά με τους γονοτύπους και τους φαινοτύπους τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, διαφορετικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την άμεση ταυτοποίηση μεταλλαγών των γονιδίων.

Η στοχευμένη ανίχνευση αυτών είναι η χαμηλότερου κόστους και πιο ισχυρή μέθοδος για τον εντοπισμό γνωστών παραλλαγών μεταξύ πολλαπλών δειγμάτων, αλλά ο εντοπισμός νέων παραλλαγών με τη χρήση αυτής της τεχνικής είναι δύσκολος. Η αλληλούχηση κατά Sanger είναι η τεχνική που ταιριάζει καλύτερα σε ασθένειες με πολύ διακριτές κλινικές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούνται από γονίδια με λίγα εξόνια, αλλά η εφαρμογή της σε εκατοντάδες γονίδια που μπορεί να είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη οφθαλμικών παθήσεων είναι αδύνατη, λόγω του υψηλού κόστους και χρόνου ανάλυσης.

Η επαναστατική τεχνολογία της Αλληλούχησης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing, NGS) αποτελεί το μέλλον όλων των εφαρμογών που στόχο έχουν την ανάλυση των αλληλουχιών του γονιδιώματος. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής, επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ανίχνευση μεταλλαγών σε πάνελ πολλαπλών γονιδίων σχετιζόμενων με οφθαλμικές νόσους, σε ελάχιστο χρόνο και με μικρό σχετικά κόστος, συγκριτικά με την ανάλυση πολλαπλών γονιδίων με κλασικές μεθόδους.

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση του συνόλου των ανθρώπινων γονιδίων που σχετίζονται με κληρονομικές οφθαλμικές νόσους, εφαρμόζεται η νέα, επαναστατική μέθοδος του Whole Exome DNA Sequencing (WES), η οποία επιτρέπει την αλληλούχηση όλων των γονιδίων του ανθρώπου μέσω της τεχνολογίας του NGS (Next Generation Sequencing). Η ανάλυση αυτή καθιστά δυνατή τη διάγνωση μιας οφθαλμικής γενετικής νόσου αγνώστου αιτιολογίας, βοηθώντας τους κλινικούς ιατρούς άμεσα και αποτελεσματικά στην ανεύρεση του αιτιολογικού παράγοντα. Συνέπεια των παραπάνω είναι η καθοδήγηση της κλινικής διαχείρισης-θεραπείας και της πρόληψης.

Πολλές από τις επιπρόσθετες εξετάσεις, που σε διαφορετική περίπτωση θα πραγματοποιούνταν, μπορούν να αποφευχθούν αν επιτευχθεί διάγνωση μέσω του WES. Έτσι, η χρήση του WES στην κλινική πρακτική μειώνει το συνολικό κόστος και αυξάνει την ακρίβεια της διάγνωσης που μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση καταστάσεων που είναι θεραπεύσιμες.

Πολυάριθμες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα του WES οδηγούν σε έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη κλινική φροντίδα και σωστή θεραπευτική προσέγγιση. Στο μέλλον, είναι πιθανό ότι η μέθοδος αυτή θα χρησιμοποιείται ως πρώτης-γραμμής μοριακή διαγνωστική εξέταση, εξαλείφοντας την ανάγκη περιττών διαδικασιών και δοκιμών ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην κλινική φροντίδα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.