ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η αιματολογία είναι το πεδίο της ιατρικής επιστήμης που περιλαμβάνει τη μελέτη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του αίματος.

Πρόκειται για απαιτητική διεργασία, για την οποία η εργαστηριακή συνδρομή είναι απαραίτητη.

Το τμήμα της “Ανάλυσης”, διαθέτοντας πλήρη εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και συνεργαζόμενο στενά με τα λοιπά εργαστηριακά τμήματα της εταιρίας όπως της γενετικής, της μοριακής βιολογίας, της ανοσολογίας, της κυτταρομετρίας και της κυτταρογενετικής, έχει την δυνατότητα να προσφέρει πλήθος εξετάσεων παρέχοντας όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση των ασθενών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται διευκόλυνση στους κλινικούς ιατρούς προκειμένου να επιτευχθεί ακριβέστερη διάγνωση και επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής παρέμβασης.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Απτοσφαιρίνες (Aptospherin)

Βασεοφίλη στίξη (Basophilic stippling)

Γενική αίματος (Blood test)

ΔΕΚ, δικτυοερυθροκύτταρα (Reticulocytes)

Δοκιμασία δρεπάνωσης

Μορφολογία ερυθρών (Erythrocyte morphology)

Ομάδα αίματος (Blood type)

Παράγοντας Rhesus

ΤΚΕ, Ταχυτητα Καθιζησης Ερυθρων (Erythrocyte Sedimentation Rate)

Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών (Osmotic Resistance of red Blood Cells)

ΘΡΟΜΒΩΣΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ANTI II

ANTI X

Multiplate® Analyzer – Ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον έλεγχο της λειτουργίας των αιμοπεταλίων

PFA-100 (Collagen-Epinephrine/Collagen-ADP)

α1 Αντιπλασμίνη (a1 Antiplasmin)

Αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI-1, Plasminogen Activator Inhibitor)

Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (FPS, Free Protein S Antigen)

Αντιγόνο του παράγοντα Von Willebrand (Ag VWF, Von Willebrand Factor Antigen)

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT-III, Antithrombin-III)

Αντιπηκτικό λύκου DRVVT (LAC, Lupus Anticoagulant)

Αντιπηκτικό λύκου DRVVT κατόπιν αναστολής δράσης των από του στόματος αντιπηκτικών (DOAC stop)

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR, Activated Protein C Resistance)

Αντισώματα έναντι ηπαρίνης (anti-HIT)

Αντισώματα έναντι προθρομβίνης (a-PT, Prothrombin antibodies)

Δ-Διμερή (D-Dimmer)

Διαγνωστική προσέγγιση αγγειακών επιπλοκών

Δοκιμασία γένεσης θρομβίνης (TGA, Thrombin generation assay)

Δραστικότητα ηπαρίνης (ANTI-XA)

Έλεγχος συσσώρευσης αιμοπεταλίων μετά από διέγερση των αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης (αραχιδονικό οξύ, σαλικυλικό οξύ)-Μultiplate ASPI test

Έλεγχος συσσώρευσης αιμοπεταλίων μετά από διέγερση των υποδοχέων της διφωσφορικής αδενοσίνης (κλοπιδογρέλη, πρασογρέλη)-Μultiplate ADP test

Εργαστηριακός έλεγχος προδιάθεσης φλεβικής θρόμβωσης ασθενών υπό χημειοθεραπεία

Ινωδογόνο (Fibrinogen)

Μικροσωματίδια αιμοπεταλίων (platelet derived microparticles) 

Παράγοντας V (FV, Factor V)

Παράγοντας VII (FVII, Factor VII)

Παράγοντας VIII (FVIII, Factor VIII)

Παράγοντας VIII χρωμογονικός (Factor VIII Chromogenic)

Παράγοντας Von Willebrand (VWF, Factor Von Willebrand)

Παράγοντας XII (FXII, Factor XII)

Παράγοντας ΙΙ (FII, Factor II)

Παράγοντας ΙΧ (FIX, Factor IX)

Παράγοντας Χ (FX, Factor X)

Παράγοντας ΧΙ (FXI, Factor XI)

Παράγοντας ΧΙΙΙ (FXIII, Factor XIII)

Πλασμινογόνο (PLG, Plasminogen)

Προϊόντα λύσης ινωδογόνου (FDP, Fibrin Degradation Products)

Πρωτεΐνη C (PC, Protein C)

Πρωτεΐνη S (PS, Protein S)

Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ, Activated Partial Thromboplastin Time)

Χρόνος προθρομβίνης (PT, Prothrombin Time) και Διεθνής ομαλοποιημένη αναλογία (INR, International Normalized Ratio)

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (Immunofixation serum electrophoresis)

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ούρων (Immunofixation urine electrophoresis)

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (Hemoglobin electrophoresis)

Ηλεκτροφόρηση πρωτεινών ορού (Serum protein electrophoresis)