ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Κυτταρογενετική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των χρωμοσωμάτων και των γενετικών συνδρόμων που προκαλούνται από τις αριθμητικές ή/και δομικές χρωμοσωματικές ατυπίες.

Στο τμήμα Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής του Εργαστηρίου “Ανάλυση” διενεργούνται εξετάσεις κλασικής και μοριακής κυτταρογενετικής, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάλυσης (European Cytogeneticists Association-ECA, Association of Clinical Cytogenetics-ACC).

Η μελέτη των χρωμοσωμάτων πραγματοποιείται αφενός με το σχηματισμό του κλασικού καρυοτύπου, για τον έλεγχο του αριθμού καθώς και της δομής αυτών και αφετέρου με τη διεξαγωγή του μοριακού καρυοτύπου. Το τμήμα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την διεξαγωγή του μοριακού καρυοτύπου και η μέθοδος που εφαρμόζεται επιτυγχάνει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ανάλυση των χρωμοσωμάτων, για την ανίχνευση μικροελλειμμάτων και μικροδιπλασιασμών που οδηγούν σε γενετικές διαταραχές, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία.

circles2

Μοριακή Κυτταρογενετική