ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια πολυπαραμετρική μέθοδος με μεγάλη δυναμική, τόσο ως προς το εύρος των εφαρμογών της όσο και ως προς την ποιότητα που αυτές προσφέρουν. Αποτελεί μια αυτοματοποιημένη μέθοδο ανάλυσης των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών κυττάρων και σωματιδίων, με βάση τη σκέδαση και το φθορισμό.

Το τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής του Εργαστηρίου “Ανάλυση” αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της μεθόδου στην πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών παθήσεων. Το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου είναι μεγάλο, περιλαμβάνει τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες με προεξέχουσες αυτές της Αιματολογίας και της Ανοσολογίας.

Τα τελευταία χρόνια θεωρείται πολύτιμη η συνεισφορά της κυτταρομετρίας ροής στον τομέα των Μεταμοσχεύσεων. Η Πνευμονολογία και η Παιδιατρική συχνά χρησιμοποιούν την ανοσολογική διαγνωστική της αξία στην καθημερινή κλινική πράξη. Η Νευρολογία στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, η Οφθαλμιατρική στο υαλοειδές και υδατοειδές υγρό, είναι οι νέες ειδικότητες, οι οποίες σήμερα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της κυτταρομετρίας ροής.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ