ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ

Η μεταβολομική είναι το πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο, το οποίο  μελετά τις κυτταρικές χημικές διεργασίες που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό κατόπιν βιολογικών ή άλλων ερεθισμάτων, καθώς και γενετικών διαφοροποιήσεων. Έτσι,  διευκολύνεται η κατανόηση των αλλαγών που συμβαίνουν στη φυσιολογία του εξεταζόμενου μέσω της ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων όπως αίμα, ούρα, κόπρανα κ.ά.

Αυτό πραγματοποιείται μέσω της μέτρησης σημαντικών βιομορίων, τους μεταβολίτες, η οποία παρέχει μια πλέον ακριβή εικόνα των βιοχημικών φαινομένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε διάφορα όργανα (ήπαρ, αίμα, καρδιά κλπ) ή συστήματα (ανοσοποιητικό, κυκλοφορικό, γαστρεντερολογικό κλπ) του εξεταζόμενου.

Η “Ανάλυση”  παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας παγκοσμίως δημιούργησε, σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή ομάδα του ΑΠΘ  “Biomic Auth” και την εταιρία THETA Biomarkers, το τμήμα μεταβολομικής της εταιρείας, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόβλεψη, στη  διάγνωση και στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στις θεραπευτικές παρεμβάσεις των κλινικών ιατρών σε διάφορες παθήσεις.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ