ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΟΜΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι γεγονός ότι οι ογκολογικοί ασθενείς αποτελούν μια ομάδα ιδιαίτερης αντιμετώπισης, καθώς ο χρόνος που πιέζει, η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας (δεν υπάρχει πολυτέλεια πολλών πειραματισμών) και το υψηλό κόστος διαχείρισης,  τους επιβάλλουν γρήγορες και σωστές αποφάσεις.

Η συνεχής  προσπάθεια και συνεργασία, παγκοσμίως, επιστημόνων διαφόρων κλάδων, έχει κριθεί αποδοτική και τα αποτελέσματα είναι ορατά σε αρκετές περιπτώσεις παθήσεων αυτής της κατηγορίας. 

Η δυνατότητα γονιδιακής ταυτοποίησης (προσδιορισμός μεταλλάξεων) του όγκου  και η γενετική ανάλυση,  συνετέλεσε τόσο στην  ακριβέστερη διάγνωση και πρόγνωση της νόσου, όσο και στην καλύτερη εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η “Ανάλυση“, προκειμένου να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερα διαγνωστικά δεδομένα  στους ιατρούς ογκολόγους για τους ασθενείς τους, δημιούργησε το τμήμα  διαγνωστικής ογκολογίας. Το τμήμα αυτό, λειτουργεί σε συνεργασία με άλλα της εταιρείας (μοριακής βιολογίας, γενετικής,  κυτταρομετρίας ροής,  φαρμακογοδιωματικής) καθώς και με την χρήση σύγχρονων εργαλείων βιοπληροφορικής επεξεργασίας που αυτή διαθέτει.

circles2

Βιοχημικοί δείκτες καρκίνου
Κυτταρογενετική καρκίνου
Μοριακή ογκολογία
Ογκοαιματολογία
Ηλεκτροφορήσεις Ανοσοκαθηλώσεις
Οφθαλμογκολογία
HPV

5-Ινδολοξικό οξύ (5HIAA)

Άλφα-φετοπρωτεΐνη ορού (a-Fp, Alpha-fetoprotein)

Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (Cancer antigen, CA 15-3)

Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (Cancer antigen, CA 19-9)

Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA, Carcinoembryonic antigen)

Χρωμογρανίνη Α (Chromogranin A)

Καρκινικός δείκτης 21-1 (Cyfra 21-1)

Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4 (HE4, Human epididymis protein 4)

Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE, Neuron-specific enolase)

Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA, Prostate-specific antigen)

Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο (FPSA, Free prostate specific antigen)

PSA COMPLEX (Prostate-specific antigen complex)

Καρκινικό αντιγόνο 125  (Cancer antigen, CA 125) 

Καρκινικό αντιγόνο 50 (Cancer antigen, CA 50)

Καρκινικό αντιγόνο 72-4 (Cancer antigen, CA 72-4) 

β2-μικροσφαιρίνη (Serum beta-2 microglobulin)

Δείκτης νεοπλάσματος πλακώδους τύπου (SCC, Squamous cell carcinomas)

Καλσιτονίνη (CT, Calcitonin)

Οστεοκαλσίνη (Osteocalcin)

Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP, pancreatic polypeptide)

Προστατική όξινη φωσφατάση (PAP, Prostatic acid phosphatase)

Σεροτονίνη ολικού αίματος (5-HT, Serotonin or 5-hydroxytryptamine)

ROMA Score (Ovarian Malignancy Risk Algorithm)

Πρωτεΐνη πυρηνικού σκελετού (NMP22, Nuclear Matrix Protein 22)

Έλεγχος της Έκφρασης του Γονιδίου HER2 (HER2 gene expression)

Έλεγχος της Αναδιάταξης ALK/EML4 (ALK/EML4 gene translocation)

Ανίχνευση ελλειμμάτων του γονιδίου TP53 με την τεχνική FISH (TP53 gene deletions, FISH)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση του γονιδίου NMYC με την τεχνική FISH για διερεύνηση νευροβλαστώματος (NMYC, neuroblastoma FISH)

Ανάλυση του γονιδίου NMYC με μοριακό καρυότυπο υψηλής ανάλυσης για διερεύνηση νευροβλαστώματος (NMYC, neuroblastoma)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση με την τεχνική FISH χρωμοσωμικών ανωμαλιών για σάρκωμα Ewing (Ewing’s sarcoma, FISH)

Ανίχνευση αναδιατάξεων του γονιδίου RET με την τεχνική FISH (RET gene rearrangements, FISH)

Ανίχνευση αναδιατάξεων του γονιδίου ROS1 με την τεχνική FISH (ROS1 gene rearrangements, FISH)

Κληρονομικός Καρκίνος

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου με αλληλούχιση ολικού εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing test for genetic predisposition to cancer)

Ανάλυση αιματολογικών κακοηθειών με NGS (Oncomine Myeloid Assay)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού – Ανίχνευση μεταλλαγών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (BRCA1/BRCA2 gene test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού – Ανίχνευση ελλείψεων και διπλασιασμών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (BRCA1/BRCA2 MLPA test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού – Ανίχνευση μεταλλαγών σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο του μαστού (breast cancer gene panel)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο των ωοθηκών (ovarian cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του παγκρέατος (pancreatic cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου (colorectal cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του στομάχου (stomach cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του προστάτη (prostate cancer predisposition genetic test)

Γονιδιακός έλεγχος προδιάθεσης για τον καρκίνο του δέρματος – μελάνωμα (melanoma predisposition genetic test)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου Lynch (Lynch syndrome)

Συμπαγείς όγκοι

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών σε 50 γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο (Cancer Hot Spot panel)

Έλεγχος σωματικών μεταλλαγών (SNVs, indels), διακύμανσης αριθμού αντιγράφων (CNVs) και σύντηξης γονιδίων (fusions) με NGS σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο (Oncomine Assay)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του ογκογονιδίου KRAS (KRAS oncogene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του ογκογονιδίου NRAS (NRAS oncogene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του ογκογονιδίου BRAF (BRAF oncogene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου EGFR (EGFR gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου TP53 (TP53 gene mutations)

Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI, Microsatellite Instability)

Έλεγχος της έκφρασης του γονιδίου HER2 (HER2 gene expression)

Διερεύνηση νευροβλαστώματος – πάνελ MLPA (Neuroblastoma, MLPA panel) (MYCN/2p24, 1p36, 11q, 17q)

Έλεγχος της αναδιάταξης ALK/EML4 (ALK/EML4 gene translocation)

Υγρή βιοψία

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου EGFR σε υγρή βιοψία (EGFR gene mutations/Liquid biopsy)

Υγρή βιοψία EDIM-TKTL1/Apo10 – Υγρή βιοψία βασισμένη στο ανοσοποιητικό σύστημα για την έγκαιρη διάγνωση, ταξινόμηση και στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου (EDIM-TKTL1/Apo10 liquid biopsy)

Έλεγχος σε υγρή βιοψία μεταλλαγών (SNVs, indels), διακύμανσης αριθμού αντιγράφων (CNVs) και σύντηξης γονιδίων (fusions) με NGS σε γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο (Oncomine cfDNA Assays)

Μοριακός καρυότυπος μυελού των οστών (Bone marrow CNV analysis)

ΧΜΛ – Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (CML – chronic myeloid leukemia, diagnosis)

Μοριακή ανίχνευση της αντιμετάθεσης BCR/ABL-Χρωμόσωμα Philadelphia (BCR/ABL Translocation-Philadelphia Chromosome)

ΧΛΛ – Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (CLL – chronic lymphocytic leukemia, diagnosis)

Ανίχνευση ελλειμμάτων του γονιδίου TP53 με την τεχνική FISH (TP53 gene deletions, FISH)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ATM με την τεχνική FISH (ATM gene, FISH)

ΟΛΛ – Οξεία Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (ALL – acute lymphocytic leukemia, diagnosis)

ΟΜΛ – Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (AML –  Acute myeloid leukemia, diagnosis)

Μοριακή ανίχνευση της αναδιάταξης t(15;17) PML/RARa [PML/RARa t(15;17) translocation]

κ,λ ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες (κ,λ free light chains)

β2-μικροσφαιρίνη (Serum beta-2 microglobulin)

Ανάλυση αιματολογικών κακοηθειών με NGS (Oncomine Myeloid Assay)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινούς νεοπλασίας Τύπου 1 (MEN1, Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 Syndrome)

Μοριακή ανίχνευση συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινούς νεοπλασίας Τύπου 2 (MEN2, Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 Syndrome)

Ανοσοφαινότυπος μυελού (Immunophenotyping, marrow)

Μοριακή ανίχνευση της μεταλλαγής V617F του γονιδίου JAK2 (JAK2 gene V617F mutation)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών στο εξώνιο 9 του γονιδίου CALR (CALR gene mutations)

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου MPL (MPL gene mutations)

Ανίχνευση του υβριδικού γονιδίου FIP1L1-PDGFRA με την τεχνική FISH (FIP1L1-PDGFRA fusion gene test)

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (Immunofixation serum electrophoresis)

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (Serum protein electrophoresis)

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι Rab6 (Rab6 antibodies)

Αντισώματα έναντι Aldolase (Aldolase antibodies)

Αντισώματα έναντι Enolase (Enolase antibodies)

Αντισώματα έναντι GADPH (GADPH antibodies)

Αντισώματα έναντι Tulp1 (Tulp1 antibodies)

Αντισώματα έναντι CAII (CAII antibodies)

Αντισώματα έναντι HSP60 (HSP60 antibodies)

Αντισώματα έναντι Arrestin (Arrestin antibodies)

Αντισώματα έναντι Transducin (Transducin antibodies)

Αντισώματα έναντι TRMP1 (TRMP1 antibodies)

Ανοσοφαινότυπος υαλοειδούς υγρού οφθαλμού (Immunophenotyping, vitreous humor– eye) για διερεύνηση ενδοφθάλμιου λεμφώματος

Μοριακή ανίχνευση και γονοτύπηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus PCR and genotyping)

mRNA E6, E7, έκφραση ογκοπρωτεϊνών επί HPV λοίμωξης