ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

ΤΟΜΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η ταχύτατη εξέλιξη των βιοεπιστημών τα τελευταία χρόνια έχει δώσει νέες προοπτικές στη διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων, όπως αυτές που αφορούν τον οφθαλμό, κάτι  που στο παρελθόν δεν ήταν εφικτό. 

Η “Ανάλυση” είναι η πρώτη ιατρική εταιρεία στην Ελλάδα και από τις λίγες διεθνώς, που παρακολουθεί και συμμετάσχει από την αρχή σε ό,τι νεότερο και καινοτόμο προκύπτει στο χώρο της οφθαλμιατρικής. 

Το τμήμα της διαγνωστικής οφθαλμιατρικής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες άλλων τμημάτων της εταιρείας (μοριακής βιολογίας, γενετικής, ανοσολογίας, κυτταρομετρίας ροής και λοιμώξεων) και συνεργαζόμενο άριστα μαζί τους υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού της, μπορεί  να συνδράμει και να βοηθήσει τον οφθαλμίατρο τόσο στην διάγνωση και θεραπεία όσο και στην πρόγνωση σημαντικού πλέον αριθμού οφθαλμικών παθήσεων.

circles2

Οφθαλμογενετική
Οφθαλμοανοσολογία
Λοιμώξεις Οφθαλμού
Οφθαλμογκολογία

Αλληλούχιση Ολικού Εξώματος (WES, Whole Exome Sequencing)

Μοριακή ανίχνευση αχρωματοψίας- ανάλυση 10 γονιδίων (achromatopsia)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς αμαύρωσης Leber- ανάλυση 33 γονιδίων (Leber congenital amaurosis, 33 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς αμαύρωσης Leber- έλεγχος ελλείψεων/διπλασιασμών 4 γονιδίων (Leber congenital amaurosis, 4 gene deletion/duplication analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς αμαύρωσης Leber- μιτοχονδριακές μεταλλαγές (Leber congenital amaurosis, mitochondrial mutations)

Μοριακή ανίχνευση νόσου Stargardt τύπου 1- γονίδιο ABCA4 (Stargardt disease type 1, ABCA4 gene)

Μοριακή ανίχνευση ατροφίας οπτικού νεύρου-ανάλυση 11 γονιδίων (optic atrophy, 11 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς νυχτερινής τύφλωσης-ανάλυση 42 γονιδίων (CSNB, Congenital Stationary Night Blindness, 42 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση δυστροφίας κωνίων και ραβδίων-ανάλυση 19 γονιδίων (Cone-rod dystrophy, 19 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς γλαυκώματος και γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας-ανάλυση 15 γονιδίων (congenital glaucoma/open angle glaucoma, 15 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση συγγενούς γλαυκώματος-έλεγχος ελλείψεων/διπλασιασμών γονιδίου CYP1B1 (congenital glaucoma, CYP1B1 gene deletion/duplication analysis)

Μοριακή ανίχνευση μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας-ανάλυση 6 γονιδίων (retinitis pigmentosa, 6 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας-ανάλυση 92 γονιδίων (retinitis pigmentosa, 92 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση ρετινοβλαστώματος-γονίδιο RB1 (retinoblastoma, RB1 gene analysis)

Μοριακή ανίχνευση ανιριδίας (aniridia)

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-A

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-C

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B27

Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια HLA-B51

Ανίχνευση IFγ ύστερα από διέγερση με αντιγόνο μυκοβακτηριδίου φυματίωσης (Quantiferon -TB Gold)

Αντισώματα έναντι ακουαπορίνης 4 (AQP4, anti-Aquaporin-4 antibodies)

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Ανοσοφαινότυπος υαλοειδούς υγρού οφθαλμού (Immunophenotyping, vitreous humor– eye) για διερεύνηση ενδοφθάλμιου λεμφώματος

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερφερονης γ (IFNγ, Interferon γ)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 1β (IL-1β, Interleukin-1β)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 2 (IL-2, Interleukin-2)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 4 (IL-4, Interleukin-4)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 5 (IL-5, Interleukin-5)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 6 (IL-6, Interleukin-6)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 8 (IL-8, Interleukin-8)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 9 (IL-9, Interleukin-9)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 10 (IL-10, Interleukin-10)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 12p70 (IL-12p70, Interleukin-12p70)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 13 (IL-13, Interleukin-13)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 17A (IL-17A, Interleukin-17A)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 22 (IL-22, Interleukin-22)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNFα, Tumor Necrosis Factor α)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων β (TNFβ, Tumor Necrosis Factor β)

Ποσοτικός προσδιορισμός αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF, Vascular endothelial growth factor)

Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA, Anti-Nuclear Antibodies)

Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ds DNA, Anti-double stranded DNA antibodies)

Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (ENA screen IgG, extractable nuclear antigens)

Αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro (anti-SSA (anti-Ro), anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen A)

Αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου SS-B/La (anti-SSB (anti-La), anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen Β)

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι Rab6 (Rab6 antibodies)

Αντισώματα έναντι Aldolase (Aldolase antibodies)

Αντισώματα έναντι Enolase (Enolase antibodies)

Αντισώματα έναντι GADPH (GADPH antibodies)

Αντισώματα έναντι Tulp1 (Tulp1 antibodies)

Αντισώματα έναντι CAII (CAII antibodies)

Αντισώματα έναντι HSP60 (HSP60 antibodies)

Αντισώματα έναντι Arrestin (Arrestin antibodies)

Αντισώματα έναντι Transducin (Transducin antibodies)

Αντισώματα έναντι TRMP1 (TRMP1 antibodies)

Αντισώματα έναντι HSP27 (HSP27 antibodies)

Αντισώματα έναντι CRALBP (CRALBP antibodies)

Αντισώματα έναντι IRBP (IRBP antibodies)

Αντισώματα έναντι Tubulin (Tubulin antibodies)

Αντισώματα έναντι PKM2 (PKM2 antibodies)

α) Μοριακή Ανίχνευση σε οφθαλμικό επίχρισμα, οφθαλμικό έκκριμα, επιφανειακή βλάβη, υδατοειδές υγρό, υαλοειδές υγρό

Μοριακή ανίχνευση του απλού ερπητοϊού τύπου 1 (HSV1, Herpes Simplex Virus 1 PCR)

Μοριακή ανίχνευση του απλού ερπητοϊού τύπου 2 (HSV2, Herpes Simplex Virus 2 PCR)

Μοριακή Ανίχνευση του ιού της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης (EBV, Epstein-Barr Virus PCR)

Μοριακή Ανίχνευση του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού (CMV, Cytomegalovirus PCR)

Μοριακή Ανίχνευση του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπη ζωστήρα (VZV, Varicella Zoster Virus PCR)

Μοριακή ανίχνευση του παρασίτου Toxoplasma gondii (Toxoplasma gondii PCR)

Μοριακή ανίχνευση ακανθαμοιβάδας (Acanthamoeba PCR) σε οφθαλμικό έκκριμα

Μοριακή ανίχνευση του βακτηρίου Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis PCR)

β) Κλασική μικροβιολογία – καλλιέργεια απομόνωση λοιμογόνων παραγόντων οφθαλμικών λοιμώξεων

Άμεσο παρασκεύασμα οφθαλμικού επιχρίσματος (Investigation of eye swabs and canalicular pus)

Καλλιέργεια υδατοειδούς, υαλοειδούς, επιφανειακών βλαβών, οφθαλμικού εκκρίματος (Eye and canalicular pus culture)

Αντισώματα έναντι Recoverin (Recoverin antibodies)

Αντισώματα έναντι Rab6 (Rab6 antibodies)

Αντισώματα έναντι Aldolase (Aldolase antibodies)

Αντισώματα έναντι Enolase (Enolase antibodies)

Αντισώματα έναντι GADPH (GADPH antibodies)

Αντισώματα έναντι Tulp1 (Tulp1 antibodies)

Αντισώματα έναντι CAII (CAII antibodies)

Αντισώματα έναντι HSP60 (HSP60 antibodies)

Αντισώματα έναντι Arrestin (Arrestin antibodies)

Αντισώματα έναντι Transducin (Transducin antibodies)

Αντισώματα έναντι TRMP1 (TRMP1 antibodies)

Ανοσοφαινότυπος υαλοειδούς υγρού οφθαλμού (Immunophenotyping, vitreous humor– eye) για διερεύνηση ενδοφθάλμιου λεμφώματος