ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF CYTOGENETICS AND MOLECULAR CYTOGENETICS

Cytogenetics is the science that deals with the study of chromosomes and genetic syndromes caused by numerical and / or structural chromosomal abnormalities. The Department of Cytogenetics and Molecular Cytogenetics of the “Analysis” Laboratory conducts classical and molecular cytogenetics examinations, following the European standards of organization, operation and analysis (European Cytogeneticists Association-ECA, Association of Clinical Cytogenetics-ACC). The study of chromosomes is carried out on the one hand, with the formation of the classical karyotype to control the number as well as their structure, and on the other hand with the conduct of the molecular karyotype.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανάλυση του γονιδίου NMYC με μοριακό καρυότυπο υψηλής ανάλυσης για διερεύνηση νευροβλαστώματος (NMYC, neuroblastoma)

Ανίχνευση αναδιατάξεων του γονιδίου RET με την τεχνική FISH (RET gene rearrangements, FISH)

Ανίχνευση αναδιατάξεων του γονιδίου ROS1 με την τεχνική FISH (ROS1 gene rearrangements, FISH)

Ανίχνευση ανευπλοειδιών των χρωμοσωμάτων 13,18,21, Χ και Υ σε σπέρμα με την τεχνική FISH (FISH sperm, detection of aneuploidy for chromosomes 13, 18, 21, X and Y)

Ανίχνευση ελλειμμάτων και διπλασιασμών σε επίπεδο εξονίου (CytoScanTM XON Assay)

Ανίχνευση ελλειμμάτων του γονιδίου TP53 με την τεχνική FISH (TP53 gene deletions, FISH)

Ανίχνευση κεντρομεριδιακών ανακατατάξεων με την τεχνική FISH (FISH centromeric rearrangements detection)

Ανίχνευση του υβριδικού γονιδίου FIP1L1-PDGFRA με την τεχνική FISH (FIP1L1-PDGFRA fusion gene test)

Ανίχνευση υποτελομεριδιακών ανακατατάξεων με την τεχνική FISH (FISH subtelomeric rearrangements detection)

Διερεύνηση προγεννητικού/Καρυότυπος γονέων σε περίπτωση ευρήματος στο έμβρυο (Parental cytogenetic testing)

Καρυότυπος αμνιακού υγρού (Amniotic fluid karyotype)

Καρυότυπος εμβρυικού αίματος (Fetal blood karyotype)

Καρυότυπος ιστού προϊόντος αποβολής (Karyotype of product of conception)

Καρυότυπος μυελού των οστών (Bone marrow karyotype)

Καρυότυπος περιφερικού αίματος (Peripheral blood karyotyping/Chromosomal analysis)

Καρυότυπος περιφερικού αίματος (ζεύγος) (Couple peripheral blood karyotyping)

Καρυότυπος χοριακών λαχνών (Chorionic villi karyotype)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση με την τεχνική FISH χρωμοσωμικών ανωμαλιών για σάρκωμα Ewing (Ewing’s sarcoma, FISH)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση μικροελλειπτικών συνδρόμων με την τεχνική FISH (Molecular cytogenetic analysis of microdeletion syndromes)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση του γονιδίου NMYC με την τεχνική FISH για διερεύνηση νευροβλαστώματος (NMYC, neuroblastoma FISH)

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ATM με την τεχνική FISH (ATM gene, FISH)

Μοριακός καρυότυπος μοριακής ανάλυσης 750K (750K copy number variation-CNV analysis)

Μοριακός καρυότυπος μυελού των οστών (Bone marrow CNV analysis)

Μοριακός καρυότυπος υψηλής μοριακής ανάλυσης HD (HD copy number variation-CNV analysis)