ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY

An ever-evolving field of medical science, which is enriched with continuous research and ever-increasing information, is endocrinology, ie the study of the function of the endocrine glands. The hormones secreted by the endocrine glands, determine basic functions of the body such as growth, reproduction, metabolism, etc.

Therefore, accurate measurement of these, as well as standardization of procedures and protocols for the correct interpretation of dynamic tests, is crucial for the investigation of endocrine disorders. “ANALYSIS”, constantly monitoring the developments in the field of health internationally and having state-of-the-art equipment of automatic analyzers, in combination with its highly trained staff, selects the most appropriate methodology for each individual examination, to offer the patient and the treating physician reliable Results.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

11-Δεοξυκορτιζόλη  (11-DOC, Compound S)

17-Κετοστεροειδή ούρων (17-KS, 17-ketosteroids/urine)

17-Υδρόξυπρογεστερόνη  (17-ΟΗΡ, 17-OH-progesterone)

3α Γλυκουρονική Ανδροστενεδιόνη (3α-Androstanediol Glucuronide) 

C-πεπτίδιο (C-peptide)

Pool Προλακτίνης

Αγγειοτενσίνη Ι (Angiotensin I)

Αδιπονεκτίνη (APN, Adiponectin)

Αδρεναλίνη (Adrenaline)

Αδρεναλίνη ούρων (Adrenaline/Urine)

Αδρενοκορτικοτρόπος Ορμόνη (ACTH, Adrenocorticotropic Hormone) 

Α-Εμβρυϊκή Πρωτεΐνη/Εγκυμοσύνη (a-Fp, Alpha-Fetal Protein)

Αλδοστερόνη (Aldosterone)

Αλδοστερόνη ούρων (Aldosterone/Urine)

Αλδοστερόνη σε όρθια θέση (Aldosterone/Upright Posture)

Αλδοστερόνη σε ύπτια θέση (Aldosterone/Supine Posture)

Αντιδιουρητική  ορμόνη (ADH, Antidiuretic Hormone)

Αντιθυρεομικροσωμιακά αντισώματα (ΤΜ-Αb)

Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (TG-Ab, Thyroglobulin antibodies)

Αντι-μυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ, Anti-Müllerian hormone)

Αντισώματα έναντι θυρεοϋπεροξειδάσης (TPO-Ab, Thyroid Peroxidase antibodies)

Αντισώματα υποδοχέων TSH (TSI, Thyroid-Stimulating Immunoglobulin)

Απελίνη (APLN, Apelin)

Αυξητική ορμόνη/σωματοτροπίνη (GH, Growth Hormone)

Βανιλλυλμανδελικό Οξύ/Ούρα (VMA, Vanillylmandelic acid/urine)

Βασπίνη  (Vaspin)  

β-Ενδορφίνη (Endorphin)

Βισφατίνη  (Visfatin)

β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG, Human chorionic gonadotropin)

Γαστρίνη ορού (Gastrin)

Δ4-Ανδροστενεδιόνη (Δ4-Androstenedione)

Δεσμευτική πρωτεΐνη 3 του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα (IGFBP-3, Insulin-like growth factor-binding protein 3)

Δεσμευτική σφαιρίνη της θυροξίνης (TBG, Thyroxine-binding globulin)

Δεϋδροεπιανδροστερόvη  (DHEA, Dehydroepiandrosterone)

Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA, Dehydroepiandrosterone)

Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειϊκή (DHEA-S, Dehydroepiandrosterone Sulfate)

Διασταυρούμενα Ν-τελοπεπτίδια κολλαγόνου (Carboxy-terminal collagen I crosslinks)

Δοκιμασία διέγερσης με ACTH (Synacthen test)

Δοκιμασία διέγερσης με GnRH (GnRH test)

Δοκιμασία διέγερσης με TRH test (TRH test)

Δοκιμασία διέγερσης με LH-RH (LH/RH test)

Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος (Renin Activity in serum)

Ελεύθερη β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (free β-HCG, Human chorionic gonadotropin)

Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4, Free Thyroxine)

Ελεύθερη Οιστριόλη (Ε3, Free Estriol)

Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3, Free Triiodothyronine)

Ερυθροποιητίνη (Erythropoietin) 

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH, Thyroid Stimulating Hormone)

Θυρεοσφαιρίνη (TG, Thyroglobulin)

Ινσουλίνη (Insulin)

Ινχιμπίνη B (Inhibin B)  

Καλσιτονίνη (CT, Calcitonin)

Κατεχολαμίνες ούρων (Catecholamines/urine)

Κορτιζόλη (Cortisol) 

Κορτιζόλη ούρων (Urine Cortisol)

Λεπτίνη/Πρωτεΐνη ob (Leptin) 

Μετανεφρίνες ούρων (Metanephrines/urine)

Νοραδρεναλίνη/Νορεπινεφρίνη (NA/NE, Noradrenaline/Norepinephrine) 

Νοραδρεναλίνη/Νορεπινεφρίνη ούρων (NA/NE, Noradrenaline/Norepinephrine-urine)

Νορμετανεφρίνες ούρων (Normetanephrine/urine)

Οιστραδιόλη (Ε2, Estradiol)

Οιστριόλη (Ε3, Estriol)

Οιστρόνη (Ε1, Estrone)

Παραθορμόνη (PTH, Parathyroid hormone)

Πλακουντιακό γαλακτογόνο (HPL, Human Placental Lactogen)

Πρεγναδιόλη ούρων (Pregnadiol/Urine)

Προγεστερόνη (Progesterone)

Προλακτίνη (Prolactin)

Πρόσληψη Ραδιενεργού Τριϊωδοθυρονίνης  (RT3U)

Ρενίνη (Renin)

Ρεσιστίνη (Resistin)

Σεροτονίνη 24ώρου  (Serotonin/5-HT, 5-hydroxytryptamine)

Σεροτονίνη ολικού αίματος (Serotonin/5-HT, 5-hydroxy)

Σωματομεδίνη C  (IGF-1, Insulin-like growth factor 1)

Σωματοστατίνη (Somatostatin)

Τεστοστερόνη ελεύθερη (Free Testosterone)

Τεστοστερόνη ολική (Testosterone)

ΤΤ3 Τριϊωδοθυρονίνη (Τ3, Triiodothyronine)

ΤΤ4 Θυροξίνη (Τ4, Thyroxine)

Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (ACTH, Adrenocorticotropic Hormone)

Φυλοσύνδετη Σφαιρίνη (SHBG,Sex hormone-binding globulin)

Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH, Follicle Stimulation Hormone)

Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH Luteinizing hormone)