ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF METABOLOMICS

Μetabolomics is the most rapidly growing field of science, which studies the cell chemical processes occurring in an organism upon biological or other stimulation and genetic variations. Thus, it is easier to understand the changes that occur in the physiology of the examinee through the analysis of biological samples such as blood, urine, feces, etc.

This is done by measuring important biomolecules, metabolites, which provides a more accurate picture of biochemical phenomena, which take place in various organs (liver, blood, heart, etc.) or systems (immune, circulatory, gastrointestinal, etc.) of the subject.

” Analysis” following the developments in the field of health worldwide created, in collaboration with the university team of AUTh “Biomic Auth”, the metabolic department of the company, in order to effectively contribute to the prediction, diagnosis and monitoring of the response to therapeutic interventions of clinicians in various.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προφίλ αμινοξέων και παραγώγων με Υγρή Χρωματογραφία –Φασματομετρία μάζας σε σειρά (UHPLC-MS/MS)

Ανάλυση βιταμινών με Υγρή Χρωματογραφία –Φασματομετρία μάζας σε σειρά (UHPLC-MS/MS)

Ανάλυση κηραμιδίων με Υγρή Χρωματογραφία –Φασματομετρία μάζας σε σειρά (UHPLC-MS/MS)

Ανάλυση στεροειδών με Υγρή Χρωματογραφία –Φασματομετρία μάζας σε σειρά (UHPLC-MS/MS)

Ανάλυση νουκλεοτιδίων με Υγρή Χρωματογραφία –Φασματομετρία μάζας σε σειρά (UHPLC-MS/MS)

Προφίλ οργανικών οξέων με Αέρια Χρωματογραφία – Φασματομετρίας μάζας σε σειρά (GC-MS/MS)

Προφίλ λιπαρών οξέων (κορεσμένων, ακόρεστων, ω3, ω6) με Αέρια Χρωματογραφία – Φασματομετρία μάζας (GC-MS)