ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

Microbiology is the field of medical science that studies microorganisms, which cause a variety of diseases in humans when they enter the body. Detection and identification of the type of infectious agent are crucial steps for its treatment. In the Department of Microbiology of the “Analysis” Laboratory, cultures of biological materials (fluids, secretions and tissues) are performed in order to develop, isolate and identify pathogenic bacteria and fungi, as well as control sensitivity to chemotherapy treatments. The methods applied in the department by the experienced staff of the laboratory, provide accurate and reliable results, offering the possibility of choosing the most appropriate therapeutic approach for the patient.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Mayer κοπράνων (FOB, Faecal Occult Blood test)

Ph σπέρματος (Semen analysis/pH)

Άμεσο παρασκεύασμα κολπικού επιχρίσματος για: μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, Neisseria gonorrhoeae (Genital microscopic examination for Yeasts, Trichomonas vaginalis, cocci, rods, Neisseria gonorrhoeae)

Άμεσο παρασκεύασμα ουρηθρικού εκκρίματος για Neisseria gonorrhoeae (Genital microscopic examination for Neisseria gonorrhoeae)

Άμεσο παρασκεύασμα ουρηθρικού εκκρίματος για μύκητες (Genital microscopic examination for Yeasts)

Άμεσο παρασκεύασμα οφθαλμικού επιχρίσματος (Investigation of eye swabs and canalicular pus)

Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων (Investigation of sputum)

Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων για B. Koch (TB investigation)

Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων για ασπέργιλο (Sputum investigation for Aspergillus spp)

Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων/μικροσκοπική για κρυστάλλους (Sputum investigation for crystals)

Άμεσο παρασκεύασμα τραχηλικού επιχρίσματος για Neisseria gonorrhoeae (Genital microscopic examination for Neisseria gonorrhoeae)

Άμεσο παρασκεύασμα τριχών, νυχιών, ξεσμάτων δέρματος για μύκητες (Microscopic investigation of nails, skin and hair for fungi)

Αναζήτηση χλαμυδίων σε ουρηθρικό έκκριμα (Genital investigation for Chlamydia trachomatis)

Αναζήτηση χλαμυδίων σε οφθαλμικό επίχρισμα (Investigation of eye swabs for Chlamydia trachomatis)

Αναζήτηση χλαμυδίων σε προστατικό (Prostate pus investigation for Chlamydia trachomatis)

Αναζήτηση χλαμυδίων σε τραχηλικό επίχρισμα (Genital investigation for Chlamydia trachomatis)

Αναζήτηση χλαμυδίων στα ούρα (Urine investigation for Chlamydia trachomatis)

Αναζήτηση χλαμυδίων στο σπέρμα (Chlamydia trachomatis investigation in semen)

Αντιμυκητόγραμμα (Antifungal susceptibility testing)

Δοκιμασία αντοχής Helicobacter pylori στα χημειοθεραπευτικά (Susceptibility testing for Helicobacter pylori)

Εξέταση κοπράνων για Rota ιούς (Faecal investigation for Rotaviruses)

Ηωσινόφιλα δακρύων (Eosinophils investigation from canalicular pus)

Ηωσινόφιλα ρινικού (Eosinophils investigation from Nasopharygeal aspirates/secretion)

Καλλιέργεια αμυγδαλικού επιχρίσματος (Investigation of throat swabs)

Καλλιέργεια αρθρικού υγρού (Synovial fluid culture)

Καλλιέργεια γαστρικού υγρού Helicobacter pylori (Gastric aspirates and biopsies culture for H. pylori)

Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος (Genital culture)

Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος αναέροβια (Anaerobic genital culture)

Καλλιέργεια κοπράνων (Faeces culture)

Καλλιέργεια κοπράνων για Campylobacter spp (Faeces culture for Campylobacter spp)

Καλλιέργεια κοπράνων για Yersinia spp (Faeces culture for Yersinia spp)

Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος (Genital culture)

Καλλιέργεια ούρων (Urine culture)

Καλλιεργεια ούρων για B. Koch (Urine TB culture)

Καλλιέργεια ούρων μετά μάλαξης προστάτη (Post-prostatic massage urine culture)

Καλλιέργεια ούρων προ μάλαξης προστάτη (Pre-prostatic massage urine culture)

Καλλιέργεια προστατικού μετά μάλαξη προστάτη (Prostate pus culture)

Καλλιέργεια προστατικού υγρού (Prostate pus culture)

Καλλιέργεια πτυέλων (Sputum culture)

Καλλιέργεια πτυέλων για B.Koch (Sputum TB culture)

Καλλιέργεια πύου ωτός (Ear pus culture)

Καλλιέργεια ρινικού εκκρίματος (Nasopharyngeal pus culture)

Καλλιέργεια σπέρματος (Semen culture)

Καλλιέργεια τραχηλικού (Genital culture)

Καλλιέργεια τριχών, νυχιών, ξεσμάτων δέρματος για μύκητες (Nail, Hair, Skin culture for Dermatophytes and Fungal infection)

Καλλιέργεια υγρού κύστης τραχήλου (Tracheal pus cyst culture)

Καλλιέργεια υδατοειδούς υγρού, υαλοειδούς υγρού, επιφανειακών βλαβών, οφθαλμικού εκκρίματος (Eye and canalicular pus culture)

Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος (Nasopharyngeal pus culture)

Μυκόπλασμα κολπικού (Mycoplasma hominis genital culture)

Μυκόπλασμα ουρηθρικού (Mycoplasma hominis genital culture)

Μυκόπλασμα ούρων (Mycoplasma hominis urine culture)

Μυκόπλασμα σπέρματος (Mycoplasma hominis semen culture)

Ορολογική ταυτοποίηση εντερ/νων μικροβίων (Serum analysis for Enterobacteriaceae spp)

Ουρεόπλασμα κολπικού (Ureaplasma urealyticum genital culture)

Ουρεόπλασμα ουρηθρικού (Ureaplasma urealyticum genital culture)

Ουρεόπλασμα ούρων (Ureaplasma urealyticum urine culture)

Ουρεόπλασμα σπέρματος (Ureaplasma urealyticum semen culture)

Ουρηθρικό έκκριμα για τριχομονάδες (Genital culture for Trichomonas vaginalis)

Παρασιτολογική κοπράνων (Faecal examination for parasites)

Πυοσφαίρια σπέρματος (Leucocytes examination in semen)

Σπερμοδιάγραμμα (Sperm diagram)

Τέστ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (Antimicrobial Susceptibility test)

Τυποποίηση στρεπτοκόκκων ρινός (Nasopharyngeal swab identification for Streptococcus spp)

Τυποποίηση στρεπτοκόκκων φάρυγγος (Throat swab identification for Streptococcus spp)

Τυποποίηση στρεπτοκόκκων ωτός (Ear swab identification for Streptococcus spp)