ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

FLOW CYTOMETRY DEPARTMENT

Flow cytometry is a multiparametric method with great dynamics, both in terms of the range of applications and the quality they offer. It is an automated method of analyzing the physicochemical characteristics of cells and particles, based on scattering and fluorescence.

The Flow Cytometry department of the “Analysis” Laboratory makes full use of the potential of the method in the prognosis, diagnosis and treatment of many diseases. The scope of the method is large and includes most medical specialties with prominent ones in Hematology and Immunology.

In recent years, the contribution of flow cytometry in the field of Transplantation is considered valuable. Pulmonology and Pediatrics often use its immunological diagnostic value in daily clinical practice. Neurology in cerebrospinal fluid, Ophthalmology in vitreous and aqueous fluid, are the new specialties, which today can take advantage of the possibilities of flow cytometry.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

CD16+ CD56+ κύτταρα φυσικοί φονείς (Natural killer cells)

CD34+ αρχέγονα κύτταρα (Stem cells)

CD4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (T-helper cells)

CD8+ Τ-κυτταροτοξικά/Τ-κατασταλτικά λεμφοκύτταρα (T-suppressor/T-cytotoxic cells)

EDIM CD (epitope detection in monocyte)

mRNA E6, E7, έκφραση ογκοπρωτεϊνών επί HPV λοίμωξης 

Ακροσωμιακή ενδοσπερμική πρωτεΐνη (acrosomal endospermic protein)

Ακροσωμιακή μεμβράνη σπέρματος, ακεραιότητα (sperm acrosomal membrane)

Ανοσοανεπάρκειες, διαγνωστική προσέγγιση (Immunodeficiency, diagnosis)

Ανοσοφαινότυπος βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (Immunophenotyping, BAL) 

Ανοσοφαινότυπος ΕΝΥ – Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (Immunophenotyping, CSF – Cerebrospinal Fluid)

Ανοσοφαινότυπος μυελού (Immunophenotyping, marrow)

Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος (Immunophenotyping, peripheral blood)

Ανοσοφαινότυπος πλευριτικού υγρού (Immunophenotyping, pleural effusion)

Ανοσοφαινότυπος υαλοειδούς υγρού οφθαλμού (Immunophenotyping, vitreous humor– eye) για διερεύνηση ενδοφθάλμιου λεμφώματος

Αντισώματα έναντι αιμοπεταλίων (Platelet antibodies)

Απόπτωση σπέρματος (Sperm apoptosis)

Βασεοφίλων αποκοκκίωση κατόπιν διέγερσης (BAT, basophil activation test)

Διάγνωση εμβρυϊκής αιμορραγίας με την ανίχνευση ερυθρών του εμβρύου στο αίμα της μητέρας (Diagnosis of Fetomaternal Hemorrhage – Quantification of RhD positive fetal cells in blood of RhD negative pregnant women)

Διασταύρωση λεμφοκυττάρων πατρός με ορό μητρός (cross match – αντιπατρικά αντισώματα) 

Διερεύνηση ΜΔΣ – μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (MDS – Myelodysplastic syndromes)

Διερεύνηση ΜΥΝ – μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων (MPD – Myeloproliferative disorders)

Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων- μόρια προσκόλλησης sE – Selectiin, sP – Selectin, sICAM -1, sICAM – 3, sPECAM -1, sVCAM – 1

Εξοσωμάτια ορού (serum exosomes)

Κατάτμηση σπέρματος (DFI, DNA fragmentation)

Λειτουργική ανεπάρκεια φαγοκυττάρων (φαγοκυττάρωση-οξειδωτική ικανότητα)

Λειτουργικότητα αιμοπεταλίων (Platelet function)

Λευκά αιμοσφαίρια σπέρματος (sperm white blood cells)

Μικροσωματίδια αιμοπεταλίων (platelet derived microparticles) 

Νεογνική αλλοάνοση θρομβοκυτοπενία (NAIT, Neonatal alloimmune thrombocytopenia)

ΟΛΛ – Οξεία Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (ALL – acute lymphocytic leukemia, diagnosis)

ΟΜΛ – Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (AML –  Acute myeloid leukemia, diagnosis)

Οξειδωτικό στρες σπέρματος (sperm oxidative stress)

Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH, Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria)

Ποσοτικός προσδιορισμός αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF, Vascular endothelial growth factor)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 10 (IL-10, Interleukin-10)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 12p70 (IL-12p70, Interleukin-12p70)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 13 (IL-13, Interleukin-13)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 17A (IL-17A, Interleukin-17A)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 1β (IL-1β, Interleukin-1β)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 2 (IL-2, Interleukin-2)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 22 (IL-22, Interleukin-22)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 23 (IL-23, Interleukin-23)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 4 (IL-4, Interleukin-4)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 5 (IL-5, Interleukin-5)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 6 (IL-6, Interleukin-6)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 8 (IL-8, Interleukin-8)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερλευκίνης 9 (IL-9, Interleukin-9)

Ποσοτικός προσδιορισμός ιντερφερονης γ (IFNγ, Interferon γ)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNFα, Tumor Necrosis Factor α)

Ποσοτικός προσδιορισμός παράγοντα νέκρωσης όγκων β (TNFβ, Tumor Necrosis Factor β)

Ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα FOXP3 CD4+ CD25+

Σπερματοζωαρίων βιωσιμότητα (sperm sustainability)

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) διαγνωστική προσέγγιση έξαρσης PD-L1 (SLE – Systemic lupus erythematosus, diagnosis)

Υποδοχείς TCR αβ/TCR γδ CD3+ (TCR αβ/TCR γδ CD3+  receptors)

ΧΛΛ – Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (CLL – chronic lymphocytic leukemia, diagnosis)

ΧΜΛ – Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, διαγνωστική προσέγγιση (CML – chronic myeloid leukemia, diagnosis)