ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

HAEMATOLOGY DEPARTMENT

Hematology is the field of medical science that includes the study, diagnosis and treatment of blood diseases.

This is a demanding process, for which laboratory assistance is necessary. The “Analysis” department, having complete equipment of the latest technology and working closely with the other laboratory departments of the company such as genetics, molecular biology, immunology, cytometry and cytogenetics, has the ability to offer a number of tests providing all the information about the condition of the patients. In this way, the clinicians are facilitated in order to achieve a more accurate diagnosis and selection of the most appropriate therapeutic intervention.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Απτοσφαιρίνες (Aptospherin)

Βασεοφίλη στίξη (Basophilic stippling)

Γενική αίματος (Blood test)

ΔΕΚ, δικτυοερυθροκύτταρα (Reticulocytes)

Δοκιμασία δρεπάνωσης

Μορφολογία ερυθρών (Erythrocyte morphology)

Ομάδα αίματος (Blood type)

Παράγοντας Rhesus

ΤΚΕ, Ταχυτητα Καθιζησης Ερυθρων (Erythrocyte Sedimentation Rate)

Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών (Osmotic Resistance of red Blood Cells)

ΘΡΟΜΒΩΣΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ANTI II

ANTI X

Multiplate® Analyzer – Ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον έλεγχο της λειτουργίας των αιμοπεταλίων

PFA-100 (Collagen-Epinephrine/Collagen-ADP)

α1 Αντιπλασμίνη (a1 Antiplasmin)

Αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI-1, Plasminogen Activator Inhibitor)

Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (FPS, Free Protein S Antigen)

Αντιγόνο του παράγοντα Von Willebrand (Ag VWF, Von Willebrand Factor Antigen)

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT-III, Antithrombin-III)

Αντιπηκτικό λύκου DRVVT (LAC, Lupus Anticoagulant)

Αντιπηκτικό λύκου DRVVT κατόπιν αναστολής δράσης των από του στόματος αντιπηκτικών (DOAC stop)

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR, Activated Protein C Resistance)

Αντισώματα έναντι ηπαρίνης (anti-HIT)

Αντισώματα έναντι προθρομβίνης (a-PT, Prothrombin antibodies)

Δ-Διμερή (D-Dimmer)

Διαγνωστική προσέγγιση αγγειακών επιπλοκών

Δοκιμασία γένεσης θρομβίνης (TGA, Thrombin generation assay)

Δραστικότητα ηπαρίνης (ANTI-XA)

Έλεγχος συσσώρευσης αιμοπεταλίων μετά από διέγερση των αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης (αραχιδονικό οξύ, σαλικυλικό οξύ)-Μultiplate ASPI test

Έλεγχος συσσώρευσης αιμοπεταλίων μετά από διέγερση των υποδοχέων της διφωσφορικής αδενοσίνης (κλοπιδογρέλη, πρασογρέλη)-Μultiplate ADP test

Εργαστηριακός έλεγχος προδιάθεσης φλεβικής θρόμβωσης ασθενών υπό χημειοθεραπεία

Ινωδογόνο (Fibrinogen)

Μικροσωματίδια αιμοπεταλίων (platelet derived microparticles) 

Παράγοντας V (FV, Factor V)

Παράγοντας VII (FVII, Factor VII)

Παράγοντας VIII (FVIII, Factor VIII)

Παράγοντας VIII χρωμογονικός (Factor VIII Chromogenic)

Παράγοντας Von Willebrand (VWF, Factor Von Willebrand)

Παράγοντας XII (FXII, Factor XII)

Παράγοντας ΙΙ (FII, Factor II)

Παράγοντας ΙΧ (FIX, Factor IX)

Παράγοντας Χ (FX, Factor X)

Παράγοντας ΧΙ (FXI, Factor XI)

Παράγοντας ΧΙΙΙ (FXIII, Factor XIII)

Πλασμινογόνο (PLG, Plasminogen)

Προϊόντα λύσης ινωδογόνου (FDP, Fibrin Degradation Products)

Πρωτεΐνη C (PC, Protein C)

Πρωτεΐνη S (PS, Protein S)

Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ, Activated Partial Thromboplastin Time)

Χρόνος προθρομβίνης (PT, Prothrombin Time) και Διεθνής ομαλοποιημένη αναλογία (INR, International Normalized Ratio)

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (Immunofixation serum electrophoresis)

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ούρων (Immunofixation urine electrophoresis)

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (Hemoglobin electrophoresis)

Ηλεκτροφόρηση πρωτεινών ορού (Serum protein electrophoresis)