ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

UROCHEMICAL DEPARTMENT

Urine testing provides a lot of important information about the overall health of the body, the diagnosis of diseases and their monitoring. In the Urochemical Department of the Laboratory “Analysis”, tests are performed to determine the physical and chemical characteristics of urine, providing the treating physician with additional data on the health of patients.

circles2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

17-ΟΗ Κορτικοστεροειδή ούρων (Urine 17-OH Corticosteroids)

Άζωτο ούρων 24ώρου  (UUN, Urine Nitrogen 24h)

Αλβουμίνη ούρων /μικροαλβουμίνη  (Malb Urine test)

Αμυλάση ούρων  (Urine AMY, Amylase)

Αμφεταμίνες ούρων (Urine Amphetamines)

Ανάλυση λίθων ούρων (Urine stone analysis)

Ανδροστενεδιόνη ούρων (Urine Androstenedione)

Ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στα ούρα (Drug urine test)

Αρυλοσουλφατάση ούρων (Urine ARSA, Arylsulfatase)

Ασβέστιο ούρων 24ώρου  (Ca-U-24h, Urine Calcium 24h)

Ασβέστιο ούρων 2ώρου (Ca-U-2h, Urine Calcium 2h)

Βανιλλυλμανδελικό οξύ ούρων (Urine VMA, Vanillylmandelic acid)

β-χοριακή γοναδοτροπίνη ούρων (urine β –HCG,  urine Human Chorionic Gonadotropin)

Γενική ούρων (Urine test)

Γλυκόζη ούρων (Urine glucose)

Δ –Αμινολεβουλινικό οξύ ούρων (Urine d-Aminolevulinic Acid)

Κάθαρση κρεατινίνης ούρων (Urine creatinine clearance)

Κάθαρση ουρίας ούρων (Urine urea clearance)

Κάλιο ούρων (Urine Potassium)

Κετονοσώματα ούρων (Urine ketone bodies)

Κιτρικά ούρων (Urine citrate)

Κοπροπορφυρίνη ούρων (Urine coproporphyrin)

Κρεατινίνη διώρου ούρων (Urine 2h creatinine)

Κρεατινίνη ούρων (Urine creatinine)

Κυστίνη ούρων (Urine cystine)

Λευκώματα ούρων (Urine total proteins)

Λευκώματα ούρων Bence Jones (Urine Bence Jones protein)

Μαγνήσιο ούρων (Urine Magnesium)

Νάτριο ούρων (Urine Sodium)

Ομοβαλινικό οξύ ούρων (Urine HVA, Homobanilic acid)

Ομογεντισικό οξύ ούρων (Urine Homogentisic acid, 2,5-dihydroxyphenylacetic acid)

Οξαλικά ούρων (Urine Oxalic)

Ουρία ούρων (Urine Urea)

Ουρικό οξύ ούρων (Urine Uric acid)

Ουροπορφυρίνη ούρων (Urine Uroporphyrin)

Ουροχολινογόνο ούρων (Urine Urobilirubin)

Πορφοχολινογόνο ούρων (Urine PBG, Porphobilinogen)

Τυροσίνη ούρων (Urine Tyrosine)

Υδροξυινδολοξικό οξύ ούρων (Urine 5-ΗΙΑΑ, 5-Hydroxyindoleacetic Acid)

Υδροξυπρολίνη ούρων (Urine OH-PR, Hydroxyproline)

Υδροξυπρολίνη ούρων 2ώρου (Urine OH-PR 2h, Hydroxyproline)

Φαινυλαλανίνη ούρων (Urine Phenylalanine)

Φωσφόρος ούρων (Urine P, Phopshorus)

Χαλκός ούρων (Urine Cu, Cuprum)

Χλωριούχα ούρων (Urine Cl, Chlorum)

Χολερυθρίνη ούρων (Urine Bilirubin)