ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση ακανθαμοιβάδας (Acanthamoeba PCR) σε οφθαλμικό έκκριμα

Γενικές πληροφορίες

Οι ακανθαμοιβάδες είναι κοινές, ελεύθερες, μικροσκοπικές αμοιβάδες που προκαλούν σπάνιες αλλά σοβαρές λοιμώξεις των ματιών, του δέρματος, των πνευμόνων και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ανευρίσκονται στο νερό και το έδαφος και μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω εισπνοής, μόλυνσης τραυμάτων και χρήσης φακών επαφής. Έχουν περιγραφεί έως και 24 είδη που περιλαμβάνουν 18 γονότυπους (T1-T18), αν και οι περισσότερες ανθρώπινες μολύνσεις οφείλονται στον γονότυπο Τ4. Δεδομένης της ευρείας κατανομής τους στο περιβάλλον, πολλοί άνθρωποι θα εκτεθούν στην Acanthamoeba κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά πολύ λίγοι θα νοσήσουν.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση DNA και στη συνέχεια μέρος αυτού πολλαπλασιάζεται επιλεκτικά με τη μέθοδο της Real Time PCR.

Είδος δείγματος

Οφθαλμικό έκκριμα