ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση εντεροϊών (Echo, Coxsackie virus PCR)

Γενικές πληροφορίες

Οι εντεροϊοί είναι μονόκλωνοι RNA ιοί και ανήκουν στην οικογένεια Picornaviridae. Ονομάστηκαν έτσι λόγω της οδού μετάδοσης που είναι μέσω του εντέρου. Υπάρχουν πολλοί ορότυποι και κατηγοριοποιούνται σε ομάδες (Coxsackie, Echo, EV70-101, πολιοϊοί). Οι εντεροϊοί αποτελούν το συνηθέστερο αίτιο άσηπτης μηνιγγίτιδας. Μερικοί προκαλούν και εξάνθημα. Μεταδίδονται με το γαστρεντερικό σύστημα και συχνά προκαλούν επιδημίες. Παρατηρείται έξαρση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ιικού RNA μέρος του οποίου μεταγράφεται σε cDNA και στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος Real Time PCR για την ανίχνευση της παρουσίας των εντεροϊών.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα σε EDTA, ΕΝΥ