ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση και γονοτύπηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus PCR and genotyping)

Γενικές πληροφορίες

Ο ιός του Θηλώματος του ανθρώπου (Human Papilloma Virus-HPV) μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και προσβάλλει κυρίως δερματικούς ιστούς και γεννητικά όργανα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 50% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών και γυναικών θα προσβληθούν από τον ιό HPV κατά την διάρκεια της ζωής τους. Η μόλυνση με τον ιό HPV μπορεί να προκαλέσει κονδυλώματα, νεοπλασίες φαρυγγικής κοιλότητας, τραχήλου, κόλπου και αιδοίου. Συγκεκριμένοι γονότυποι (έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 200), έχουν συσχετιστεί με νεοπλασία τραχήλου. Οι γονότυποι 16 και 18 έχουν συσχετιστεί μάλιστα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης νεοπλασίας. Ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας νεοπλασίας για άλλους γονότυπους HPV βασίζεται σε φυλογενετικά και επιδημιολογικά κριτήρια. Οι γονότυποι 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 και 82 έχουν ταξινομηθεί ως υψηλού κινδύνου με βάση και τις δύο κατηγορίες κριτηρίων. Ο γονότυπος 67 ταξινομήθηκε ως υψηλού κινδύνου με βάση φυλογενετικά κριτήρια και πρόσφατα από την ανακάλυψη αλληλουχιών του που ενσωματώθηκαν σε κυτταρική σειρά καρκίνου του τραχήλου. Επίσης οι γονότυποι 26, 53 και 66 που αρχικά ήταν ταξινομημένοι ως υψηλού κινδύνου με φυλογενετικά κριτήρια, τώρα θεωρούνται πιθανώς καρκινογόνοι με βάση επιδημιολογικά κριτήρια. Τέλος, οι τύποι HPV 70 και 73 είναι μεταβλητής ταξινόμησης ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ιικού DNA και στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος Real Time PCR ROCHE cobas® HPV Test (CE-IVD) για την ανίχνευση της παρουσίας του HPV. Με τη μέθοδο αυτή ανιχνεύονται οι εξής 14 πιο επικίνδυνοι (High Risk) HPV γονότυποι: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 και ξεχωρίζονται με ακρίβεια οι επιθετικότεροι ογκογόνοι HPV γονότυποι 16 και 18.

Είδος δείγματος

Τραχηλικό επίχρισμα