ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας B (HBV, Hepatitis B Virus quantitative PCR)

Γενικές πληροφορίες

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) έχει ως γονιδίωμα ένα κυκλικό μόριο DNA το οποίο, μεταξύ άλλων, κωδικοποιεί τη σύνθεση των πυρηνικών HBc και Hbe αντιγόνων, καθώς και του επιφανειακού HBs αντιγόνου. Η μόλυνση από τον ιό προκαλεί οξεία ή χρόνια νόσο κατά την οποία εκδηλώνεται ηπατοκυτταρική καταστροφή, κίρρωση, καρκίνος του ήπατος, καθώς και εξωηπατικές εκδηλώσεις, όπως κνίδωση και αρθρίτιδα. Οι κυριότερες οδοί μετάδοσης του ιού είναι η σεξουαλική, η “κάθετη” (από τη μητέρα στο νεογνό) και η μεταφορά μολυσμένου αίματος (μέσω μετάγγισης, κοινής χρήσης συριγγών κ.ά.). Η περίοδος επώασης της οξείας ηπατίτιδας Β κυμαίνεται μεταξύ 2-6 μηνών. Η πρώτη ορολογική απόδειξη της λοίμωξης (ανίχνευση του HΒsAg αντιγόνου) απαιτεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες, ενώ μπορεί να προηγηθεί ακόμη και κατά 2 μήνες της εκδήλωσης της νόσου. Η τελευταία συμπίπτει συνήθως με την αύξηση των τρανσαμινασών του ορού και συνοδεύεται από την εμφάνιση IgM αντι-HBc αντισωμάτων, τα οποία ανιχνεύονται έως και ένα χρόνο μετά τη μόλυνση από τον ιό. Στη συνέχεια επικρατούν τα IgG αντι-HBc αντισώματα, τα οποία παραμένουν ανιχνεύσιμα αρκετά χρόνια μετά το πέρας της οξείας νόσου, τόσο στους χρόνιους πάσχοντες όσο και στους φορείς. Το αντιγόνο HBe αποτελεί δείκτη ενεργού πολλαπλασιασμού του ιού και ανιχνεύεται συνήθως πριν την αύξηση των τρανσαμινασών. Όσον αφορά το αντιγόνο HBs, οροθετικότητα πλέον των έξι μηνών υποδηλώνει μετάβαση στη χρόνια νόσο. Η εμφάνιση αντι-HBs αντισωμάτων ακολουθεί την αρνητικοποίηση του HBs και είναι ενδεικτική επιτυχούς αντίδρασης του ασθενούς στη μόλυνση (ανοσία). Με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, η συντριπτική πλειοψηφία (>95%) των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα Β καθίστανται HBs-αρνητικοί και έχουν πλήρη ανάρρωση. 

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ιικού DNA και στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος Real Time PCR για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού της ηπατίτιδας B. Το ιικό DNA, όπως αυτό ανιχνεύεται με την τεχνική Real Time PCR, αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο δείκτη ενεργού πολλαπλασιασμού του ιού. Η υψηλή ευαισθησία της μεθόδου επιτρέπει ακόμα και την διάγνωση των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα των «υγιών» φορέων. Επιπλέον, ο ακριβής προσδιορισμός του ιικού φορτίου με την εφαρμογή ποσοτικής ανάλυσης PCR (Real Time PCR) είναι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος παρακολούθησης της πορείας των ασθενών κατά τη χορήγηση της αντι-ιικής αγωγής. Αντίθετα, η εφαρμογή ορολογικών τεχνικών δεν είναι πάντα αξιόπιστη, διότι συχνά υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών με οξεία ηπατίτιδα Β με χαμηλά, μη ανιχνεύσιμα επίπεδα HΒsAg στον ορό. Επίσης, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μεταλλαγμένων ιικών στελεχών που δίνουν ψευδώς αρνητική εικόνα για το αντιγόνο HBe, ακόμη και στην ενεργό φάση της λοίμωξης.

Είδος δείγματος

Ορός