ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV, Hepatitis C Virus quantitative PCR)

Γενικές πληροφορίες

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) είναι ένας RNA ιός και ευθύνεται για τις ηπατίτιδες που δεν οφείλονται στους ιούς ηπατίτιδας τύπου Α και Β (non-A, non-B). Η μετάδοση του ιού HCV πραγματοποιείται μέσω της μετάγγισης μολυσμένου αίματος, της σεξουαλικής επαφής, της κοινής χρήσης συριγγών κ.α. Η περίοδος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 1-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 6 γενότυποι του ιού, οι οποίοι περιλαμβάνουν πολλούς υποτύπους. Η ταυτοποίηση του γενότυπου του ιού είναι μεγίστης σημασίας για τη χορήγηση της κατάλληλης αντι-ιικής θεραπείας, έτσι ώστε να μειωθούν σημαντικά οι πιθανότητες εμφάνισης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ιικού RNA και στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος Real Time PCR με αντίστροφη μεταγραφή (Reverse Transcription-PCR, RT-PCR) για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού της ηπατίτιδας C. Η συγκεκριμένη μέθοδος χαρακτηρίζεται από μέγιστη αξιοπιστία και υπερτερεί έναντι των διαθέσιμων ορολογικών μεθόδων (π.χ. ELISA τρίτης γενιάς). Παράλληλα, αναδεικνύει με εξαιρετική ευαισθησία την ενεργό λοίμωξη από τον ιό (φάση της οξείας ή χρόνιας ηπατίτιδας C  κατά την οποία ο ιός πολλαπλασιάζεται ενεργά). Μέσω της εφαρμογής της Real Time RT-PCR γίνεται ταυτόχρονα και ο ποσοτικός προσδιορισμός του ιικού φορτίου, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς κατά τη θεραπευτική του αγωγή.

Είδος δείγματος

Ορός