ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση μεταλλαγών του γονιδίου MPL (MPL gene mutations)

Γενικές πληροφορίες

Τα μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα (myeloproliferative disorders, MPDs) είναι κλωνικές διαταραχές των πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων που εκδηλώνονται και διακρίνονται από άλλα τέτοια νοσήματα βάσει του πολλαπλασιασμού των ώριμων κοκκιοκυττάρων, ερυθροκυττάρων ή και των αιμοπεταλίων. Η μετάλλαξη V617F του γονιδίου JAK2 ανιχνεύεται σε ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία, ιδιοπαθή θρομβοκυττάρρωση και πρωτοπαθή μυελοΐνωση. Η ανίχνευση της μετάλλαξης αυτής είναι πολύ χρήσιμη στον καθορισμό της διάγνωσης ενός μυελοϋπερπλαστικού νοσήματος, χωρίς ωστόσο ένα αρνητικό αποτέλεσμα JAK2 V617F να υποδηλώνει την απουσία του. Άλλοι σημαντικοί δείκτες περιλαμβάνουν παραλλαγές στο εξώνιο 9 του γονιδίου CALR και στο εξώνιο 10 του γονιδίου MPL. Οι παραλλαγές στα γονίδια JAK2, CALR και MPL είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Μια παραλλαγή στο γονίδιο CALR σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο θρόμβωσης και προσφέρει ευνοϊκή κλινική έκβαση σε ασθενείς με πρωτοπαθή μυελοΐνωση.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ολικού γενωμικού DNA και ακολουθεί εκλεκτικός πολλαπλασιασμός με PCR για την ανίχνευση της μεταλλαγής p.W515L (c.1544G>T) στο εξώνιο 10 του γονιδίου MPL.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα ή μυελός σε EDTA