ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή ανίχνευση του ανθρώπινου ερπητοϊού 7 (HHV-7, Human Herpes Virus 7 PCR)

Γενικές πληροφορίες

Οι ιοί του έρπητα αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια ιών με δίκλωνο DNA ως γενετικό υλικό. Αποτελείται από πολλά γένη και πάνω από 150 μέλη που μολύνουν σχεδόν όλα τα ζωικά είδη. Στον άνθρωπο έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα 8 ερπητοϊοί που φέρουν την επίσημη ονομασία Ανθρώπινος Ερπητοϊός 1-8 ή Human Herpes Virus 1-8 ή πιο απλά HHV 1-8. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ιών της ομάδας του έρπητα είναι ότι μετά την υποχώρηση της αρχικής λοίμωξης, δεν εγκαταλείπουν (ή εκριζώνονται) από τον οργανισμό του ανθρώπου, αλλά διατηρούνται σε λανθάνουσα κατάσταση, που αργότερα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προκαλέσει υποτροπιάζουσα πάθηση.

Οι ιοί HHV-6 και HHV-7 θεωρούνται ως αιτιολογικοί παράγοντες πυρετού της παιδικής ηλικίας, διάρκειας 3-4 ημερών, με εκδήλωση αιφνιδίου εξανθήματος στο πρόσωπο που αναφέρεται και ως “παιδική ερυθρά”.

Ο ιός του Έρπητα 7 (HHV-7) χαρακτηρίζεται από μεγάλη δομική ομοιότητα προς τον ΗΗV-6. Πρόκειται για DNA ιό με λεμφοτρόπο δράση, ο οποίος συνδέεται με τον υποδοχέα CD4 των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων. Θεωρείται ότι όλα σχεδόν τα νήπια μολύνονται από τον ΗΗV-7 (πρωτολοίμωξη), και έκτοτε ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα φάση. Η ανίχνευσή του είναι συχνή στο περιφερικό αίμα υγιών ατόμων. Ο ΗΗV-7 φαίνεται να μεταδίδεται κυρίως μέσω του σάλιου και ενοχοποιείται για εξανθηματικές αντιδράσεις.

Μέθοδος

Πραγματοποιείται απομόνωση ιικού DNA και στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος Real Time PCR για την ανίχνευση της παρουσίας του ανθρώπινου ερπητοϊού 7 (HHV-7). Η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση του DNA του ιού είναι δυνατή λίγες μέρες μετά από την πιθανή ημέρα μόλυνσης από τον ιό HHV-7  στο αίμα του ασθενούς.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα σε EDTA, Ορός, ΕΝΥ