ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MY ANALYSI
25-years-logo
espa_logo

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση με την τεχνική FISH χρωμοσωμικών ανωμαλιών για σάρκωμα Ewing (Ewing’s sarcoma, FISH)